แคว้นของประเทศฝรั่งเศส

แคว้นของประเทศฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: région) ปัจจุบันมีทั้งหมด 18 แคว้น ซึ่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ 12 แคว้น บนเกาะคอร์ซิกา 1 แคว้น และแคว้นโพ้นทะเลอีก 5 แคว้น แคว้นในประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่และบนเกาะคอร์ซิกายังแบ่งการบริหารย่อยเป็นจังหวัด (département) อีกโดยมีจำนวนระหว่าง 2-13 จังหวัด ส่วนแคว้นโพ้นทะเลแต่ละแคว้นมีเพียง 1 จังหวัด

แคว้นในปัจจุบัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2559)

แก้
รหัส[1] ธง[2] แคว้น เมืองหลัก จังหวัด แผนที่แสดงที่ตั้ง
44   กร็องแต็สต์   สทราซบูร์   บา-แร็ง,
  มอแซล,
  มาร์น,
  เมอร์เตมอแซล,
  เมิซ,
  โวฌ,
  อาร์แดน,
  โอ-แร็ง,
  โอต-มาร์น,
  โอบ
 
94     กอร์ส   อาฌักซีโย   กอร์ส-ดูว์-ซูด,
  โอต-กอร์ส
 
01     กัวเดอลุป   บัส-แตร์   กัวเดอลุป  
03   กุยยาน   กาแยน   กุยยาน  
24     ซ็องทร์-วาลเดอลัวร์   ออร์เลอ็อง   แชร์,
  ลัวเรแชร์,
  ลัวแร,
  เออเรลัวร์,
  แอ็งดร์,
  แอ็งเดรลัวร์
 
28     นอร์ม็องดี   รูอ็อง   กาลวาโดส,
  แซน-มารีตีม,
  ม็องช์,
  ออร์น,
  เออร์
 
75     นูแวลากีแตน   บอร์โด   กอแรซ,
  เคริซ,
  ชาร็องต์,
  ชาร็องต์-มารีตีม,
  ฌีรงด์,
  ดอร์ดอญ,
  เดอ-แซฟวร์,
  ปีเรเน-อัตล็องติก,
  ลอเตการอน,
  ล็องด์,
  เวียน,
  โอต-เวียน
 
27     บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต   ดีฌง   โกต-ดอร์,
  โซเนลัวร์,
  ฌูว์รา,
  ดู,
  แตรีตัวร์เดอแบลฟอร์,
  เนียฟวร์,
  อียอน,
  โอต-โซน
 
53     เบรอตาญ   แรน   โกต-ดาร์มอร์,
  ฟีนิสแตร์,
  มอร์บีอ็อง,
  อีเลวีแลน
 
52     เปอีเดอลาลัวร์   น็องต์   ซาร์ต,
  มาแยน,
  แมเนลัวร์,
  ลัวรัตล็องติก,
  ว็องเด
 
93     พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์   มาร์แซย์   บุช-ดูว์-โรน,
  วาร์,
  โวกลูซ,
  อาลป์-เดอ-โอต-พรอว็องส์,
  อาลป์-มารีตีม,
  โอตซาลป์
 
06     มายอต   มามูดซู   มายอต  
02     มาร์ตีนิก   ฟอร์-เดอ-ฟร็องส์   มาร์ตีนิก  
04   เรอูว์นียง   แซ็ง-เดอนี   เรอูว์นียง  
76     อ็อกซีตานี   ตูลูซ   การ์,
  แฌร์,
  ตาร์น,
  ตาร์เนการอน,
  ปีเรเน-ออรีย็องตาล,
  ลอแซร์,
  ล็อต,
  อาเรียฌ,
  อาแวรง,
  เอโร,
  โอด,
  โอต-การอน,
  โอต-ปีเรเน
 
11     อีล-เดอ-ฟร็องส์   ปารีส   แซน-แซ็ง-เดอนี,
  แซเนมาร์น,
  ปารีส,
  วาล-เดอ-มาร์น,
  วาล-ดวซ,
  อีฟว์ลีน,
  เอซอน,
  โอดแซน
 
32   โอดฟร็องส์   ลีล   ซอม,
  นอร์,
  ปาดกาแล,
  อวซ,
  แอน
 
84   โอแวร์ญ-โรนาลป์   ลียง   ก็องตาล,
  ซาวัว,
  โดรม,
  ปุย-เดอ-โดม,
  โรน,
  ลัวร์,
  อาร์แด็ช,
  อาลีเย,
  อีแซร์,
  แอ็ง,
  โอต-ซาวัว,
  โอต-ลัวร์
 

แคว้นระหว่างปี พ.ศ. 2525–2558

แก้

ในประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ (ไม่นับรวมเกาะคอร์ซิกา) พื้นที่เฉลี่ยของแต่ละแคว้นคือ 25,809 ตารางกิโลเมตร (9,965 ตารางไมล์) ซึ่งก็คือประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่เฉลี่ยในแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกา และถือเป็นร้อยละ 4 ของพื้นที่เฉลี่ยของแต่ละรัฐในประเทศแคนาดา ถึงกระนั้นก็ใหญ่กว่าพื้นที่เฉลี่ยของรัฐในประเทศเยอรมนีร้อยละ 15 และร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับแคว้นในประเทศอังกฤษ

รหัส[1] ธง[2] แคว้น เมืองหลัก จังหวัด แผนที่แสดงที่ตั้ง
94     กอร์ส   อาฌักซีโย   กอร์ส-ดูว์-ซูด,
  โอต-กอร์ส
 
01     กัวเดอลุป   บัส-แตร์   กัวเดอลุป  
03   กุยยาน   กาแยน   กุยยาน  
21     ช็องปาญาร์แดน   ชาลง-อ็อง-ช็องปาญ   มาร์น,
  อาร์แดน,
  โอต-มาร์น,
  โอบ
 
24     ซ็องทร์-วาลเดอลัวร์   ออร์เลอ็อง   แชร์,
  ลัวเรแชร์,
  ลัวแร,
  เออเรลัวร์,
  แอ็งดร์,
  แอ็งเดรลัวร์
 
31     นอร์-ปาดกาแล   ลีล   นอร์,
  ปาดกาแล
 
25     บัส-นอร์ม็องดี   ก็อง   กาลวาโดส,
  ม็องช์,
  ออร์น
 
26     บูร์กอญ   ดีฌง   โกต-ดอร์,
  โซเนลัวร์,
  เนียฟวร์,
  อียอน
 
53     เบรอตาญ   แรน   โกต-ดาร์มอร์,
  ฟีนิสแตร์,
  มอร์บีอ็อง,
  อีเลวีแลน
 
54     ปัวตู-ชาร็องต์   ปัวตีเย   ชาร็องต์,
  ชาร็องต์-มารีตีม,
  เดอ-แซฟวร์,
  เวียน
 
22     ปีการ์ดี   อาเมียง   ซอม,
  อวซ,
  แอน
 
52     เปอีเดอลาลัวร์   น็องต์   ซาร์ต,
  มาแยน,
  แมเนลัวร์,
  ลัวรัตล็องติก,
  ว็องเด
 
93     พรอว็องซาลป์โกตดาซูร์   มาร์แซย์   บุช-ดูว์-โรน,
  วาร์,
  โวกลูซ,
  อาลป์-เดอ-โอต-พรอว็องส์,
  อาลป์-มารีตีม,
  โอตซาลป์
 
43     ฟร็องช์-กงเต   เบอซ็องซง   ฌูว์รา,
  ดู,
  แตรีตัวร์เดอแบลฟอร์,
  โอต-โซน
 
06     มายอต   มามูดซู   มายอต  
02     มาร์ตีนิก   ฟอร์-เดอ-ฟร็องส์   มาร์ตีนิก  
73     มีดี-ปีเรเน   ตูลูซ   แฌร์,
  ตาร์น,
  ตาร์เนการอน,
  ล็อต,
  อาเรียฌ,
  อาแวรง,
  โอต-การอน,
  โอต-ปีเรเน
 
04   เรอูว์นียง   แซ็ง-เดอนี   เรอูว์นียง  
82     โรนาลป์   ลียง   ซาวัว,
  โดรม
  โรน,
  ลัวร์,
  อาร์แด็ช,
  อีแซร์,
  แอ็ง,
  โอต-ซาวัว
 
91     ล็องก์ด็อก-รูซียง   มงเปอลีเย   การ์,
  ปีเรเน-ออรีย็องตาล,
  ลอแซร์,
  เอโร,
  โอด
 
41     ลอแรน   แม็ส   มอแซล,
  เมอร์เตมอแซล,
  เมิซ,
  โวฌ
 
74     ลีมูแซ็ง   ลีมอฌ   กอแรซ,
  เคริซ,
  โอต-เวียน
 
72     อากีแตน   บอร์โด   ฌีรงด์,
  ดอร์ดอญ,
  ปีเรเน-อัตล็องติก,
  ลอเตการอน,
  ล็องด์
 
42     อาลซัส   สทราซบูร์   บา-แร็ง,
  โอ-แร็ง
 
11     อีล-เดอ-ฟร็องส์   ปารีส   แซน-แซ็ง-เดอนี,
  แซเนมาร์น,
  ปารีส,
  วาล-เดอ-มาร์น,
  วาล-ดวซ,
  อีฟว์ลีน,
  เอซอน,
  โอดแซน
 
23     โอต-นอร์ม็องดี   รูอ็อง   แซน-มารีตีม,
  เออร์
 
83     โอแวร์ญ   แกลร์มง-แฟร็อง   ก็องตาล,
  ปุย-เดอ-โดม,
  อาลีเย,
  โอต-ลัวร์
 

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "Carte des Régions" (ภาษาฝรั่งเศส). INSEE. สืบค้นเมื่อ 2009-09-29.
  2. 2.0 2.1 ธงเหล่านี้ไม่ใช่ธงอย่างเป็นทางการ (ธงทางการคือเลอทรีกอลอร์) แต่ก็นิยมใช้กัน