กาแยน (ฝรั่งเศส: Cayenne) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเฟรนช์เกียนา ซึ่งเป็นจังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ติดกับทะเล มีประชากร 116,124 คน

เมืองกาแยน