แขวงทับยาว

แขวงในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทับยาว เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แขวงทับยาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Thap Yao
วัดพลมานีย์ริมคลองประเวศบุรีรมย์
แผนที่เขตลาดกระบัง เน้นแขวงทับยาว
แผนที่เขตลาดกระบัง เน้นแขวงทับยาว
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด25.834 ตร.กม. (9.975 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด32,060 คน
 • ความหนาแน่น1,241.00 คน/ตร.กม. (3,214.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10520
รหัสภูมิศาสตร์101105
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงทับยาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตลาดกระบัง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงและตำบลข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1011&rcodeDesc=เขตลาดกระบัง 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.