เอนไซโคลปิเดีย กาแลคติกา

เอนไซโคลปิเดีย กาแลคติกา (อังกฤษ: Encyclopedia Galactica) เป็นสารานุกรมสมมติที่ถูกอ้างถึงในนิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่อง สารานุกรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรมของมนุษย์ในอนาคตที่ครอบครองกาแลกซี่

เอนไซโคลปิเดีย กาแลคติกาถูกเอ่ยถึงครั้งแรกในนิยายเรื่องสถาบันสถาปนาของไอแซค อาซิมอฟ โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักในช่วงแรกของหนังสือ จากนั้นถูกใช้ในนิยายเล่มถัดๆ มาของชุดสถาบันสถาปนา โดยมีรูปแบบการอ้างในตอนเริ่มต้นของบท

นอกจากนั้น เอนไซโคลปิเดีย กาแลคติกา ยังถูกนำไปใช้ในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ของดักลาส อดัมส์ เป็นต้น

ฉบับที่จัดพิมพ์

แก้

เนื้อหาในเรื่องระบุว่าเอนไซโคลปิเดีย กาแลคติกานั้นจัดพิมพ์โดย "บริษัทการพิมพ์เอนไซโคลปิเดีย กาแลคติกา แห่งพิภพเทอร์มินัส"

ในนิยายชุดสถาบันสถาปนาที่เขียนโดยอสิมอฟเองนั้น อ้างอิงเอนไซโคลปิเดีย กาแลคติกาฉบับที่ 114 ส่วนนิยายชุดสถาบันสถาปนา ไตรภาคที่สอง อ้างอิงฉบับที่ 116 จัดพิมพ์ในปีสถาปนศักราชที่ 1020