สถาบันสถาปนา (หนังสือ)

บทความนี้เกี่ยวกับหนังสือเล่มแรกในชุด สำหรับนิยายชุด ดูที่ สถาบันสถาปนา


สถาบันสถาปนา เป็นนิยายวิทยาศาสตร์แต่งโดยไอแซค อสิมอฟ โดยเป็นหนังสือเล่มแรกในนิยายชุดสถาบันสถาปนา สถาบันสถาปนาเป็นการตีพิมพ์เรื่องสั้นที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันจำนวน 5 เรื่อง พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1951

เรื่องสั้นในเล่มแก้ไข

รายชื่อเรื่องสั้นทั้ง 5 เรื่อง

  • The Psychohistorians
  • The Encyclopedists
  • The Mayors
  • The Traders
  • The Merchant Princes

การตีพิมพ์ในไทยแก้ไข

สถาบันสถาปนาฉบับภาษาไทยแปลโดยบรรยงก์ ได้รับการตีพิมพ์ 5 ครั้งจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

  • สำนักพิมพ์คอลเลจบุ๊ค (พ.ศ. 2518) ในชื่อ "Spectrum 4:สถาบันสถาปนา"
  • สำนักพิมพ์ออบิท (พ.ศ. 2525) ในชื่อ "โลกอนาคต:สถาบันสถาปนา"
  • สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น (พ.ศ. 2532) ในชื่อ "โลกอนาคต:สถาบันสถาปนา"
  • สำนักพิมพ์สร้างสรรค์-วิชาการ (พ.ศ. 2539) ในชื่อ "โลกอนาคต:สถาบันสถาปนา"
  • สำนักพิมพ์โปรวิชั่น (พ.ศ. 2545) ในชื่อ "โลกอนาคต:สถาบันสถาปนา"

ดูเพิ่มแก้ไข