เสรีภาพสื่อ

(เปลี่ยนทางจาก เสรีภาพของสื่อ)

เสรีภาพของสื่อ (อังกฤษ: freedom of the press หรือ freedom of the media) เป็น เสรีภาพรูปแบบหนึ่ง เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อมวลชน รวมถึงสื่ออีเลกโทนิก และ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ โดยประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 จัดว่ามีสถานการณ์ "แย่" โดยองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Reporters without borders)[1]

ค่าดัชนีเสรีภาพของสื่อประจำปี 2023[1]
  แย่มาก
  แย่
  มีปัญหา
  พอใช้
  ดี
  ไม่มีข้อมูล

เสรีภาพ
แนวความคิดสำคัญ

อิสรภาพ (เชิงบวก · เชิงลบ)
สิทธิ และ สิทธิมนุษยชน
เจตจำนงเสรี · ความรับผิดชอบทางศีลธรรม

จำแนกตามประเภท

พลเมือง · วิชาการ
การเมือง · เศรษฐกิจ
ความคิด · ศาสนา

จำแนกตามรูปแบบ

แสดงออก · ชุมนุม
สมาคม · เคลื่อนไหว · สื่อ

ประเด็นทางสังคม

การปิดกั้นเสรีภาพ (ในไทย)
การเซ็นเซอร์ · การบีบบังคับ · ความโปร่งใสของสื่อ

ตามที่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ของ สหประชาชาติ มีข้อบัญญัติไว้ในข้อที่ 19 ว่า: "ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความคิดโดยปราศจากความแทรกสอดและที่จะแสวงหา รับและแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ และโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน"

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "2023 World Press Freedom Index". Reporters Without Borders. 2023.