เลโก้แลนด์ (Legoland) เป็นสวนสนุกที่บริษัทเดอะเลโก้กรุ๊ปจัดสร้างขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเล่น และเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่ลูกค้าและผู้ชื่นชอบของเล่นตัวต่อ โดยจุดเด่นของเลโก้แลนด์ จะนำเสนอประติมากรรมจากการประกอบตัวต่อเลโก้นานาชนิด

ทางเข้าของเลโก้แลนด์ด็อยช์ลันด์
เครื่องเล่นเลโก้แลนด์

สวนสนุกปัจจุบันแก้ไข

สวนสนุกอนาคตแก้ไข