เรือหลวงนเรศวร (อังกฤษ: HTMS Naresuan), (FFG 421) เป็นเรือฟริเกตสังกัดกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ กองทัพเรือไทย[1] ดัดแปลงมาจากเรือฟริเกตแบบ 053 ของจีน โดยความร่วมมือกันออกแบบระหว่างกองทัพเรือไทยกับจีน ต่อที่อู่ต่อเรือไชน่าสเตตท์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ปล่อยเรือลงน้ำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 และเข้าประจำการในปี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เรือหลวงนเรศวรมีเรือในชั้นเดียวกันอีกหนึ่งลำคือ เรือหลวงตากสิน

HTMS Naresuan.jpg
เรือหลวงนเรศวร (FFG 421)
ประวัติ (ประเทศไทย) Naval Ensign of Thailand.svg
ชั้นและประเภท: เรือฟริเกตแบบ 053
ชื่อเรือ: เรือหลวง นเรศวร
ต่อขึ้นที่: บริษัทต่อเรือแห่งรัฐของจีน เซี่ยงไฮ้
วางกระดูกงู: พ.ศ. 2534
ปล่อยลงน้ำ: 15 ธันวาคม พ.ศ. 2537
ขึ้นระวาง: พ.ศ. 2538
เลขเรือ: 421
คำขวัญ: องอาจ กล้าหาญ สู้เพื่อชาติ
สถานะ: อยู่ในประจำการ
ลักษณะเฉพาะ
ขนาด (ระวางขับน้ำ): 2,985 ตัน
ความยาว: 120.5 ม.
ความกว้าง: 13.7 ม.
กินน้ำลึก: 4.3 ม.
กินน้ำลึก: 3.8 ม.
เครื่องยนต์: 1 × เจเนอรัลอีเลคทริค LM2500+ แก็สเทอร์ไบน์ และ 2 × เครื่องยนต์ดีเซล เอ็มทียู 20V1163 TB83
ใบจักร: 2 × ใบจักรแบบปรับมุมได้
ความเร็ว: 32 นอต (59 กม./ชม.) สูงสุด
พิสัยเชื้อเพลิง: 4000 ไมล์ทะเล (7408 กิโลเมตร) ที่ 18 นอต
อัตราเต็มที่: 150
ระบบตรวจการและปฏิบัติการ:

1 x ระบบอำนวยการรบ แบบ Saab 9LV Mk.4 1x เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/อากาศ แบบ Saab Sea Giraffe AMD 3D 2x เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง แบบ Saab CEROS 200 with CWI 1 x เรดาร์ค้นหาระยะไกล Thales LW08 1 x เรดาร์ควบคุมการยิง Thales STIR 1 x ระบบพิสูจน์ฝ่าย แบบ Selex SIT422 interogator และ Selex M425 transponder 1 x ระบบรวมการสื่อสาร แบบ Saab TactiCall ICS 1 x ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี แบบ Saab Link-E/G (TIDLS) 1 x ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี แบบ AviaSatcom Link-RTN 1 x ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี แบบ Link-11 (TADIL-A) 1 x ระบบแสดงตนอัตโนมัติสำหรับเรือ (AIS) 1 x ระบบอุตุนิยมวิทยา 1 x ศูนย์เล็งกำหนดเป้าหมาย แบบ Saab Bridge Pointers TDS 1 x ระบบ radar ESM แบบ ITT ES-3601 (AN/SLQ-4) 1 xระบบ communication ESM 1 xระบบนำร่องด้วยแรงเฉื่อย แบบ Raytheon Anschutz MINS 2 (ring laser gyro) ระบบวิทยุสื่อสาร

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โซนาร์หัวเรือ Atlas Elektronic DSQS-24
สงครามอิเล็กทรอนิกส์และเป้าลวง: 2x แท่นยิงเป้าลวง แบบ Terma DL-12T แท่นละ 12 ท่อยิง
4x แท่นยิงเป้าลวง แบบ Terma Mk.137 แท่นละ 6 ท่อยิง
ยุทโธปกรณ์: 1 x 5 นิ้ว/54 (127 มม.) ปืนใหญ่เรือ มาร์ก-45 มอด 2
2 x ปืนใหญ่กล MSI-DSL/ATK DS-30MR/Mk.44 ขนาด 30 มม. แท่นเดี่ยว
8 x ท่อยิง Mk.41 Vls สำหรับ 32 x RIM-162 ESSM
8 x RGM-84 Harpoon
2 x ตอร์ปิโดแฝดสาม 324 มม. มาร์ก-32 มอด 5
อากาศยาน: 1 x เวสต์แลนด์ลิงซ์

การปรับปรุงแก้ไข

ในปี ค.ศ. 2011 กองทัพเรือได้เลือกระบบ 9LV ของบริษัทซ๊าบ ประเทศสวีเดน ในการปรับปรุงระบบอำนวยการรบ ระบบตรวจการณ์ ระบบควบคุมการยิง และระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของ ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.ตากสิน[2][3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. เรือหลวงนเรศวร กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2555
  2. การอัพเกรด เรือหลวงชั้นนเรศวร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2555
  3. "Saab receives order from Thailand regarding the upgrading of combat management system and fire control systems" ซ๊าบ สวีเดน, สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554