เปโซ (Peso) เป็นชื่อของค่าเงินที่ใช้กันในหลายประเทศ

  Countries that use a currency named peso.
  Countries that have formerly used a currency named peso.

ประเทศที่ใช้ค่าเงินเปโซแก้ไข

ในภาษาสเปน "เปโซ" หมายถึงน้ำหนัก

แม่แบบ:สกุลเงิน