เปโซเป็นสกุลเงินของประเทศชิลี เปโซปัจจุบันได้แพร่สะพัดไปตั้งแต่ปี 1975 กับรุ่นก่อนหน้านี้การไหลเวียนระหว่าง 1817 และ 1960

เปโซชิลี 1875 เงิน