เทศบาลเมืองโพธาราม

เทศบาลเมืองในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

เทศบาลเมืองโพธาราม เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก เขตเทศบาลมีเนื้อที่ทั้งหมด 2.60 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลโพธารามทั้งตำบล

เทศบาลเมืองโพธาราม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Mueang Photharam
สถานีรถไฟโพธาราม เป็นสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอ อาคารหลังปัจจุบันเปิดใช้เมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2511
สถานีรถไฟโพธาราม เป็นสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอ อาคารหลังปัจจุบันเปิดใช้เมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2511
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองโพธาราม
ตรา
ทม.โพธารามตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ทม.โพธาราม
ทม.โพธาราม
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองโพธาราม
พิกัด: 13°41′30.5″N 99°51′11.0″E / 13.691806°N 99.853056°E / 13.691806; 99.853056
ประเทศ ไทย
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม
จัดตั้ง10 ธันวาคม 2478 (สุขาภิบาลท้องที่โพธาราม)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสวัสดิ์ จังพานิช
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.60 ตร.กม. (1.00 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด9,953 คน
 • ความหนาแน่น3,475.76 คน/ตร.กม. (9,002.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04700701
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนหน้าเทศบาล ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เว็บไซต์www.photharam.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เทศบาลเมืองโพธาราม แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 11 กันยายน 2458 โดยจัดตั้งท้องถิ่นตำบลบางส่วนของตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม ขึ้นเป็น สุขาภิบาลตำบลโพธาราม[2] หรือ "สุขาภิบาลท้องที่โพธาราม" อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ปีเดียวกัน โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธาราม เป็นสุขาภิบาลแห่งที่ 2 ของจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นต่อจาก สุขาภิบาลเมืองราชบุรี โดยจัดตั้งหลังจากสุขาภิบาลเมืองราชบุรีเพียง 7 วัน

ต่อมาท้องถิ่นของสุขาภิบาลท้องที่โพธารามได้จัดตั้งเป็น เทศบาลเมืองโพธาราม[3] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2478 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม ปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2481 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบรวมพื้นที่ตำบล เนื่องจากตำบลที่มีมากเกินไป ได้ยุบรวมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบ้านไร่ รวมกับตำบลโพธาราม แล้วจัดตั้งเป็น "ตำบลโพธาราม"[4] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2522 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองโพธาราม[5] ตามความจำเป็นแห่งการบริหารงานของเทศบาล โดยกำหนดเขตเทศบาลเมืองโพธารามให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธารามทั้งตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 437 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลคลองตาคต ตำบลบ้านเลือก ตำบลโพธาราม ตำบลท่าชุมพล ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลคลองข่อย และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และการดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม[6]

ภูมิศาสตร์

แก้

เทศบาลเมืองโพธารามอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 84 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 83 กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำแม่กลอง

ประชากร

แก้

เทศบาลเมืองโพธารามมีประชากรทั้งสิ้น 9,037 คน เป็นชาย 4,295 คน เป็นหญิง 4,742 คน จำนวนบ้าน 3,679 หลัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีอาชีพค้าขายและฐานะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่ดี

อ้างอิง

แก้
  1. ประชากรในเทศบาลเมืองโพธาราม พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศ ใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม เมืองราชบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (0 ก): 239–241. 19 กันยายน 2458.
  3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 1790–1793. 10 ธันวาคม 2478.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดราชบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 4308–4312. 27 มีนาคม 2481.
  5. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 60 (9 ก): 348–352. 9 กุมภาพันธ์ 2486.
  6. "กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ [ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลคลองตาคต ตำบลบ้านเลือก ตำบลโพธาราม ตำบลท่าชุมพล ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลคลองข่อย และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (136 ก): 8–15. 29 ธันวาคม 2542.