เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอแม่แตง 8 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 107 สถาพพื้นที่โดยทั่วไปของตัวชุมชนเป็นพื้นที่ราบระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ตรา
ทม.เมืองแกนพัฒนาตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ทม.เมืองแกนพัฒนา
ทม.เมืองแกนพัฒนา
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่
พิกัด: 19°08′39″N 98°59′54″E / 19.14417°N 98.99833°E / 19.14417; 98.99833
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แตง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประพันธ์ ไชยอินตา
พื้นที่
 • ทั้งหมด24 ตร.กม. (9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด12,971 คน
 • ความหนาแน่น540.46 คน/ตร.กม. (1,399.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04500601
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์0 5385 7360
โทรสาร0 5347 9120
เว็บไซต์www.muangkaen.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล "หนาวนี้ที่เมืองแกน" ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์[2]

ประวัติ

แก้

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แรกจัดตั้งมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองแกนพัฒนา[3] และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนาตามราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 จึงได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

แก้
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง

เขตการปกครองและประชากร

แก้

มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตำบล คือตำบลช่อแล รวม 6 หมู่บ้าน และตำบลอินทขิล รวม 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1– หมู่ที่ 11 (ยกเว้นหมู่ที่ 9) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร (15,000 ไร่)

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจำนวน 12,971 คน[1] แยกเป็นชาย 6,199 คน หญิง 6,772 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 540.46 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 5,529 หลังคาเรือน

โครงสร้างพื้นฐาน

แก้

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้