เทศบาลเมืองยโสธร

เทศบาลเมืองในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

เทศบาลเมืองยโสธร เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 20,345 คน[1]

เทศบาลเมืองยโสธร
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
คำขวัญ: 
เทศบาลเมืองยโสธรน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก้าวไกลสู่สากล
ทม.ยโสธรตั้งอยู่ในจังหวัดยโสธร
ทม.ยโสธร
ทม.ยโสธร
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองยโสธร
ทม.ยโสธรตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทม.ยโสธร
ทม.ยโสธร
ทม.ยโสธร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ทม.ยโสธรตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทม.ยโสธร
ทม.ยโสธร
ทม.ยโสธร (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°47′50″N 104°08′35″E / 15.79722°N 104.14306°E / 15.79722; 104.14306
ประเทศ ไทย
จังหวัดยโสธร
อำเภอเมืองยโสธร
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีณัฐพล นาคสุข
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.7 ตร.กม. (3.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด20,345 คน
 • ความหนาแน่น2,097.42 คน/ตร.กม. (5,432.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04350102
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เว็บไซต์www.yasocity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เทศบาลเมืองยโสธรตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยโสธร อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2487 เมื่ออำเภอยโสธร ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 เทศบาลตำบลยโสธร จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515

อาณาเขตติดต่อ ยโสธร

แก้

เทศบาลเมืองยโสธร มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 23 ชุมชน มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร

ประชากร

แก้

เทศบาลเมืองยโสธรมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 22,240 คน แยกออกเป็น ชาย 11,041 คน หญิง 11,199 คน มีหลังคาครัวเรือนจำนวน 6,135 หลังคาครัวเรือน ครัวเรือนจำนวน 6,135 ครัวเรือน ( อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติร้อยละ 0.47 ( ปี 2545 ) [2] และ ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,330 คน ต่อตารางกิโลเมตร

การศึกษา

แก้

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมีดังนี้

สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร
 • โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
 • โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา
 • โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม
สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
 • โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
 • โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

การศาสนา

แก้

การขนส่ง

แก้

ถนน

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองยโสธร ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้