เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เทศบาลเมืองในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

มาบตาพุด เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยอง และบางส่วนของอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสุขุมวิทเป็นระยะทาง 204 กิโลเมตร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดระยอง เขตเทศบาลมีพื้นที่ 165.565 ตารางกิโลเมตร[2] มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 68,410[1][3] คน เมืองมาบตาพุด มีสถานะที่คล้ายกับเมืองแหลมฉบัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออกและยังเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักที่สำคัญของประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม 257 แห่ง[4]

มาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตราอย่างเป็นทางการของมาบตาพุด
ตรา
คำขวัญ: มาบตาพุดเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม นำเทคโนโลยี ประเพณีวันไหล ใส่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง
อำเภอเมืองระยอง นิคมพัฒนา
ตำบล
 • เมืองระยอง
 • เนินพระ (บางส่วน)
 • ทับมา (บางส่วน)
 • ห้วยโป่ง (ทั้งตำบล)
 • มาบตาพุด (ทั้งตำบล)
 • นิคมพัฒนา
 • มาบข่า (บางส่วน)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายถวิล โพธิบัวทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด165.565 ตร.กม. (63.925 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด68,410 คน
 • ความหนาแน่น413.19 คน/ตร.กม. (1,070.2 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 9 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์www.mtp.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองมาบตาพุด เดิมคือสุขาภิบาลมาบตาพุด ซึ่งยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมาบตาพุด[5] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง และอำเภอนิคมพัฒนา จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ในปี พ.ศ. 2544[6]

ชุมชนแก้ไข

เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีประชากรทั้งหมด 68,410 คน (สำรวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561)[1] แบ่งเป็นอำเภอเมืองระยอง 66,068 คน และอำเภอนิคมพัฒนา 2,342 คน เมืองมาบตาพุดแบ่งออกเป็นชุมชนจำนวน 38 ชุมชน ได้แก่[3]

 1. ชุมชนวัดมาบตาพุด
 2. ชุมชนบ้านบน
 3. ชุมชนมาบยา
 4. ชุมชนบ้านพลง
 5. ชุมชนบ้านล่าง
 6. ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน
 7. ชุมชนมาบข่า-มาบใน
 8. ชุมชนตลาดมาบตาพุด
 9. ชุมชนเนินพยอม
 10. ชุมชนอิสลาม
 11. ชุมชนกรอกยายชา
 12. ชุมชนหนองแตงเม
 13. ชุมชนเกาะกก
 14. ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
 15. ชุมชนโขดหิน
 16. ชุมชนเขาไผ่
 17. ชุมชนเขาน้ำหู
 18. ชุมชนซอยร่วมพัฒนา
 19. ชุมชนซอยประปา
 20. ชุมชนหนองบัวแดง
 21. ชุมชนหนองน้ำเย็น
 22. ชุมชนวัดโสภณ
 23. ชุมชนหนองแฟบ
 24. ชุมชนสำนักกะบาก
 25. ชุมชนห้วยโป่งใน 1
 26. ชุมชนห้วยโป่งใน 2
 27. ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม
 28. ชุมชนชากลูกหญ้า
 29. ชุมชนตลาดห้วยโป่ง
 30. ชุมชนมาบชะลูด
 31. ชุมชนซอยคีรี
 32. ชุมชนหนองหวายโสม
 33. ชุมชนเจริญพัฒนา
 34. ชุมชนโขดหิน 2
 35. ชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก
 36. ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา
 37. ชุมชนมาบชลูด-มาบกลาง
 38. ชุมชนวัดห้วยโป่ง

ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด[7]

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2562.
 2. "สภาพทั่วไป". เทศบาลเมืองมาบตาพุด. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2557.
 3. 3.0 3.1 "ข้อมูลประชากร". เทศบาลเมืองมาบตาพุด. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557.
 4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๔
 6. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. ๒๕๔๔
 7. โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข