เทศบาลเมืองบางริ้น

เทศบาลเมืองในอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประเทศไทย

บางริ้น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เขตเทศบาลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองระนอง เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลบางริ้นใน พ.ศ. 2516[2] เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางริ้นใน พ.ศ. 2538[3] และเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2550[4] แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556[5] เขตเทศบาลเมืองบางริ้นเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดระนอง ใน พ.ศ. 2566 เขตเทศบาลมีประชากร 22,830 คน[6]

เทศบาลเมืองบางริ้น
ธารน้ำคลองหงาวในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง
ธารน้ำคลองหงาวในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง
ทม.บางริ้นตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง
ทม.บางริ้น
ทม.บางริ้น
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น
พิกัด: 9°53′20.8″N 98°37′39.4″E / 9.889111°N 98.627611°E / 9.889111; 98.627611
ประเทศ ไทย
จังหวัดระนอง
อำเภอเมืองระนอง
จัดตั้ง • 5 กรกฎาคม 2516 (สภาตำบลบางริ้น)
 • 2 มีนาคม 2538 (อบต.บางริ้น)
 • 29 สิงหาคม 2550 (ทต.บางริ้น)
 • 24 เมษายน 2556 (ทม.บางริ้น)
พื้นที่
 • ทั้งหมด78.65 ตร.กม. (30.37 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[1]
 • ทั้งหมด22,830 คน
 • ความหนาแน่น290.97 คน/ตร.กม. (753.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04850108
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 899 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เว็บไซต์bangrin.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตเทศบาลมีพื้นที่ติดกับทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ภูมิประเทศเป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันออก มีที่ราบตอนกลาง และมีป่าชายเลนในแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารา นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพประมงน้ำเค็มในพื้นที่เกาะกำ ซึ่งมีปลาชุกชุม การขนส่งมีถนนสายหลักอย่างถนนเพชรเกษมและทางหลวงหมายเลข 4080 ซึ่งเชื่อมต่อกับเทศบาลเมืองระนอง[4]

เทศบาลเมืองบางริ้นเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนพรรั้งในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว[7]

อ้างอิง แก้

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-72. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (ตอนพิเศษ 6 ง): 1–63. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-04-18. สืบค้นเมื่อ 2022-07-06. วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538
  4. 4.0 4.1 เทศบาลเมืองบางริ้น : ประวัติและความเป็นมาของเทศบาลเมืองบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นเทศบาลเมืองบางริ้น". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน
  6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
  7. "น้ำพุร้อนพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-06-16. สืบค้นเมื่อ 2020-05-16.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้