เทศบาลเมืองบางระจัน

เทศบาลเมืองในอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประเทศไทย

บางระจัน เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1–6 ตำบลสิงห์ บางส่วนของหมู่ที่ 1–11 ตำบลไม้ดัด บางส่วนของหมู่ที่ 1–11 ตำบลเชิงกลัด และพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ 8 กับพื้นที่บางส่วนของหมู่ 1–7, 9–11 ตำบลโพชนไก่ ในอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลสิงห์ในปี พ.ศ. 2499[2] ขยายเขตสุขาภิบาลในปี พ.ศ. 2511[3][4] (ยึดเป็นแนวเขตเทศบาลในปัจจุบัน) และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลในปี พ.ศ. 2542[5] แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556[6]

เทศบาลเมืองบางระจัน
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
ทม.บางระจันตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี
ทม.บางระจัน
ทม.บางระจัน
พิกัด: 14°53′10.9″N 100°19′24.2″E / 14.886361°N 100.323389°E / 14.886361; 100.323389พิกัดภูมิศาสตร์: 14°53′10.9″N 100°19′24.2″E / 14.886361°N 100.323389°E / 14.886361; 100.323389
ประเทศ ไทย
จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอบางระจัน
จัดตั้ง • 24 กันยายน 2499 (สุขาภิบาลสิงห์)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.สิงห์)
 • 8 มีนาคม 2556 (ทม.บางระจัน)
พื้นที่
 • ทั้งหมด22.80 ตร.กม. (8.80 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด13,789 คน
 • ความหนาแน่น604.78 คน/ตร.กม. (1,566.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04170201
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เว็บไซต์www.t-bangrachan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ชื่อของเทศบาลและอำเภอตั้งชื่อตามค่ายบางระจันในสมัยอาณาจักรอยุธยา ปัจจุบันเทศบาลเมืองมีประชากร 13,789 คน[7] ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน การขนส่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3030 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลเมืองบางระจันกับเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

อ้างอิง แก้

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (83 ง): (ฉบับพิเศษ) 87-88. วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2499
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (23 ง): 699–701. วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2511
  4. "แก้คำผิด ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๓ [ถือหลักเขตที่ ๒ เป็น ถึงหลักเขตที่ ๒]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (29 ง): 241. วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2511
  5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2022-08-15 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเทศบาลเมืองบางระจัน". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556
  7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้