เทศบาลเมืองนางรอง

เทศบาลเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับอำเภอ ดูที่ อำเภอนางรอง

เทศบาลเมืองนางรอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548[2] มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลนางรอง และบางส่วนของตำบลถนนหัก

เทศบาลเมืองนางรอง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ในเมืองนางรอง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองนางรอง
ตรา
เทศบาลเมืองนางรองตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองนางรอง
เทศบาลเมืองนางรอง
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองนางรอง
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°37′42″N 102°47′36″E / 14.62833°N 102.79333°E / 14.62833; 102.79333
จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอนางรอง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายมาโนช ตันเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด20.768 ตร.กม. (8.019 ตร.ไมล์)
ความสูง190 เมตร (620 ฟุต)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด21,336 คน
 • ความหนาแน่น1,027 คน/ตร.กม. (2,660 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์0 4463 1660, 0 4463 2529
โทรสาร0 4463 1660, 0 4463 2529
เว็บไซต์nangrongmuni.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนางรอง และตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสะเดาและตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลถนนหัก และตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองโบสถ์และตำบลนางรอง อำเภอนางรอง

สภาพภูมิอากาศแก้ไข

สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ข้อมูลภูมิอากาศของข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลเมืองนางรอง
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 30.8
(87.4)
33.8
(92.8)
35.5
(95.9)
36.0
(96.8)
34.5
(94.1)
33.7
(92.7)
33.2
(91.8)
32.6
(90.7)
31.8
(89.2)
30.7
(87.3)
29.5
(85.1)
29.2
(84.6)
32.61
(90.7)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 17.0
(62.6)
20.1
(68.2)
22.3
(72.1)
24.1
(75.4)
24.4
(75.9)
24.4
(75.9)
24.0
(75.2)
23.8
(74.8)
23.5
(74.3)
22.8
(73)
20.3
(68.5)
17.2
(63)
21.99
(71.59)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 8.2
(0.323)
11.0
(0.433)
37.9
(1.492)
76.5
(3.012)
154.7
(6.091)
140.6
(5.535)
160.7
(6.327)
177.0
(6.969)
232.8
(9.165)
143.2
(5.638)
36.8
(1.449)
3.2
(0.126)
1,182.6
(46.559)
แหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา[3]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

เทศบาลเมืองนางรองได้แบ่งชุมชนออกเป็น จำนวน 20 ชุมชน[4] ดังนี้

 1. ชุมชนวัดขุนก้อง
 2. ชุมชนวัดกลาง
 3. ชุมชนวัดร่องมันเทศ
 4. ชุมชนวัดป่าเรไร
 5. ชุมชนป่าตาเส็ง
 6. ชุมชนวัดถนนหัก
 7. ชุมชนบ้านเก่า
 8. ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
 9. ชุมชนหนองโพรง
 10. ชุมชนทุ่งแหลม
 11. ชุมชนหนองรี
 12. ชุมชนบ้านหนองกราด
 13. ชุมชนบ้านหนองเสม็ด
 14. ชุมชนบ้านจะบวก
 15. ชุมชนโคกหลวงพ่อ
 16. ชุมชนบ้านดอนแสลงพันธ์
 17. ชุมชนบ้านถนนหัก
 18. ชุมชนถนนหักพัฒนา
 19. ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ
 20. ชุมชนวัดหัวสะพาน

ศาสนาและวัฒนธรรมแก้ไข

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลเมืองนางรองมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น 10 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองนางรองมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใชสื่อสารในชีวิตประจำวันภาษาถิ่นไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน เขมร ส่วย ปนอยู่บ้างเล็กน้อย แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและ วัฒนธรรมป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้งถิ่นอื่นๆ ดังนี้

 • ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี จัดแข่งขันเรืออีโปงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทะรันราชสุดาฯแข่งขันเขียดขี่ขอน ประกวดกองเชียร์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
 • ประเพณีเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาของทุกปี จัดประกวดต้นเทียน ประกวดธิดาเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษา
 • ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
 • ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมจัดงานทำบุญตักบาตร

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนางรอง มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจำนวน 1 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์

สาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลในเขตเทศบาล
 • รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 257 เตียง
 • เอกชน จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 150 เตียง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
 • คลีนิคเอกชน จำนวน 25 แห่ง
 • แพทย์ จำนวน 41 คน อัตราส่วนแพทย์ ต่อประชาชน 1 :519

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองนางรอง ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 77 ง หน้า 9 วันที่ 7 กันยายน 2548
 3. กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าถึงออนไลน์ได้ http://www.tmd.go.th/province_weather_stat.php?StationNumber=48436
 4. เว็บไซต์เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง เข้าถึงออนไลน์ได้ที่ http://nangrongmuni.go.th