เทศบาลเมืองท่าผา

เทศบาลเมืองในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

เทศบาลเมืองท่าผา เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลองทาง อยู่ห่างจากเมืองราชบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 50 กิโลเมตรโดยทางถนน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลท่าผาทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลปากแรต

ท่าผา
ท่าผา is located in ประเทศไทย
ท่าผา
ท่าผา
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองท่าผา
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′37″N 99°52′05″E / 13.84361°N 99.86806°E / 13.84361; 99.86806พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′37″N 99°52′05″E / 13.84361°N 99.86806°E / 13.84361; 99.86806
จังหวัดราชบุรี
อำเภอบ้านโป่ง
ตำบลท่าผา (ทั้งตำบล)
ปากแรต (บางส่วน)
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พ.ศ. 2557
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายทรงยศ อรัญยกานนท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด34.95 ตร.กม. (13.49 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด20,113
 • ความหนาแน่น580 คน/ตร.กม. (1,500 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เว็บไซต์thapa.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลท่าผาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงจากเทศบาลตำบลท่าผาเป็นเทศบาลเมืองท่าผา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พื้นที่และอาณาเขตแก้ไข

เทศบาลเมืองท่าผาแยกเป็นพื้นที่ตำบลท่าผา 33.75 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ตำบลปากแรต 1.2 ตารางกิโลเมตร

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีและเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ชุมชนแก้ไข

ภายในเขตเทศบาลมีจำนวน 21 ชุมชน ประกอบด้วย

 • ชุมชนท่าผาพัฒนา
 • ชุมชนบ้านไร่กล้วยพัฒนา
 • ชุมชนรักท่าผาพัฒนาชุมชน
 • ชุมชนดอนเสลาพัฒนาท้องถิ่น
 • ชุมชนดอนเสลาพัฒนา
 • ชุมชนบ้านดอนเสลา
 • ชุมชนเกษตรพัฒนา
 • ชุมชนร่วมใจสามัคคี
 • ชุมชนคนรุ่นใหม่พัฒนา
 • ชุมชนบ้านทุ่งซ่าน
 • ชุมชนบ้านห้วยขวาง
 • ชุมชนบ้านฆ้องพัฒนา
 • ชุมชนบ้านยางหัก
 • ชุมชนรวมใจพัฒนา
 • ชุมชนยางหักพัฒนา
 • ชุมชนรางวาลย์ก้าวหน้า
 • ชุมชนรางวาลย์สามัคคี
 • ชุมชนวัดโกพัฒนา
 • ชุมชนสระน้ำทิพย์
 • ชุมชนบ้านหัวทุ่ง
 • ชุมชนสวนผาสุก
 • ทะเบียนกลาง

การศึกษาแก้ไข

เทศบาลเมืองท่าผามีสถานศึกษาจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 • โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา
 • โรงเรียนวัดดอนเสลา
 • โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
 • โรงเรียนวัดยางหัก
 • โรงเรียนวัดโกสินารายน์

สาธารณสุขแก้ไข

สถานพยาบาลในเขตเทศบาลประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผา
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก

ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแก้ไข

ศาสนาที่นับถือของประชาชนในเมืองท่าผา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ส่วนศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมในเขตเทศบาล ได้แก่ วัดท่าผา วัดดอนเสลา วัดบ้านฆ้องน้อย วัดยางหัก วัดประชารังสรรค์ วัดโกสินารายน์ และวัดคาทอลิก

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในเมืองท่าผา ได้แก่ งานย้อนรอยประวัติศาสตร์สระโกสินารายน์ จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี

อ้างอิงแก้ไข

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าผา". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562.