ตำบลบ้านตาด (อำเภอเมืองอุดรธานี)

ตำบลในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลบ้านตาด)

บ้านตาด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ตำบลอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านตาด

ตำบลบ้านตาด
พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด.jpg
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล.jpg
อนุสรณ์สถานชาติภูมิหลวงตาพระมหาบัว.jpg
โรงเรียนบ้านตาด.jpg
พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน, พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล, อนุสรณ์สถานชาติภูมิหลวงตาพระมหาบัว, โรงเรียนบ้านตาด
อักษรไทยตำบลบ้านตาด
อักษรโรมันTambon Ban Tat
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด100.85 ตร.กม. (38.94 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (31 ธันวาคม 2563)[2]
 • ทั้งหมด12,945 คน
 • ความหนาแน่น130 คน/ตร.กม. (330 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41000
รหัสภูมิศาสตร์410105
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลบ้านตาด
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบ้านตาด
ตรา
คำขวัญ: 
ครอบครัวญาติมิตร เศรษฐกิจเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาการศึกษาทันสมัย สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เทศบาลตำบลบ้านตาดตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านตาด
เทศบาลตำบลบ้านตาด
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°16′38.6″N 102°48′10.2″E / 17.277389°N 102.802833°E / 17.277389; 102.802833
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
รหัส อปท.05410125
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์0 4212 0429
เว็บไซต์bantadlocal.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ประวัติตำบลบ้านตาดแก้ไข

 • วันที่ 29 พฤษจิกายน 2516 ได้จัดตั้งบ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 และ บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตาด เป็นสุขาภิบาลโนนสูง-น้ำคำ[3]
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2517 ได้จัดตั้งตำบลโนนสูง แยกจากตำบลบ้านตาด และตำบลหนองบุ (ปัจจุบัน ตำบลหนองนาคำ)[4]
 • วันที่ 15 สิงหหาคม 2526 ได้จัดตั้งตำบลบ้านจั่น แยกจากตำบลบ้านตาด[5]

ประวัติเทศบาลตำบลบ้านตาดแก้ไข

เดิมเทศบาลตำบลบ้านตาด มีฐานะเป็นสภาตำบลบ้านตาด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516[6] ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด[7] จนกระทั่งวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาดเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบ้านตาด ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555[8]

ทำเนียบนายกเทศมนตรีแก้ไข

ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา หมายเหตุ
1. นายสมัย น้อยรามศูนย์ นายกเทศมนตรี 30 สิงหาคม 2555 – 1 กุมภาพันธ์ 2564
2. นายชาตรี สารีจันทร์ นายกเทศมนตรี 17 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์แก้ไข

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบ้านตาดเป็นพื้นที่สูงต่ำสลับกันไป โดยมีความสูงตามทิศเหนือต่ำลงมาทางทิศใต้ ทำให้น้ำไหลจากเหนือลงมาใต้ตามสภาพของพื้นที่ ตำบลบ้านตาดมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านจั่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น) และตำบลนาดี (องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี) อำเภอเมืองอุดรธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโนนสูง (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง) อำเภอเมืองอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี

การปกครองแก้ไข

ตำบลบ้านตาดแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(คน)
จำนวนบ้าน
(หลัง) [2]
1 บ้านตาด 2,268 775
2 บ้านหลุบหวาย 1,005 344
3 บ้านผ่านศึก 1 506 163
4 บ้านผ่านศึก 2 867 269
5 บ้านกกสะท้อน 972 278
6 บ้านผ่านศึก 3 552 196
7 บ้านป่าขาม 568 170
8 บ้านอินทร์แปลง 688 209
9 บ้านโนนเดื่อ 731 321
10 บ้านสุขสมบูรณ์ 921 339
11 บ้านศรีบุญเรือง 850 313
12 บ้านผ่านศึก 4 536 153
13 บ้านเครือหวายดิน 252 78
14 บ้านตาดใต้, บ้านหนองเขื่อนฟ้า 1,063 435
15 บ้านมอดินแดง 399 87
16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา 767 202
รวม 12,945 4,332

การศึกษาแก้ไข

โรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ลำดับ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน
(คน)
1 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1041680826 430 หมู่ 14 บ้านตาดใต้ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 419
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน
(คน)
1 โรงเรียนบ้านตาด 1041680025 347 หมู่ 1 บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 331
2 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 1041680026 หมู่ 5 บ้านกกสะทอน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 73
3 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 1041680027 หมู่ 9 บ้านโนนเดื่อ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 98
4 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1041680028 หมู่ 10 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 89
5 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1041680036 หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 43
6 โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 1041680058 หมู่ 8 บ้านอินทร์แปลง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 66
7 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1041680059 หมู่ 3 บ้านผ่านศึก 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 130
8 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 1041680060 หมู่ 2 บ้านหลุบหวาย ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 84

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ข้อมูลทั่วไป". เทศบาลตำบลบ้านตาด. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "ระบบสถิติทางการทะเบียน: รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 8. จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล จำนวน ๑๙๙ แห่ง