ตำบลบ้านตาด (อำเภอเมืองอุดรธานี)

ตำบลในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลบ้านตาด)

บ้านตาด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ตำบลอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านตาด

ตำบลบ้านตาด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Tat
พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน, พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล, อนุสรณ์สถานชาติภูมิหลวงตาพระมหาบัว, โรงเรียนบ้านตาด
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด100.85 ตร.กม. (38.94 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (31 ธันวาคม 2563)[2]
 • ทั้งหมด12,945 คน
 • ความหนาแน่น128.35 คน/ตร.กม. (332.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41000
รหัสภูมิศาสตร์410105
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลบ้านตาด
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบ้านตาด
ตรา
คำขวัญ: 
ครอบครัวญาติมิตร เศรษฐกิจเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาการศึกษาทันสมัย สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ทต.บ้านตาดตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
ทต.บ้านตาด
ทต.บ้านตาด
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด
พิกัด: 17°16′38.6″N 102°48′10.2″E / 17.277389°N 102.802833°E / 17.277389; 102.802833
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
รหัส อปท.05410125
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์0 4212 0429
เว็บไซต์bantadlocal.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ประวัติตำบลบ้านตาด แก้

 • วันที่ 29 พฤษจิกายน 2516 ได้จัดตั้งบ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 และ บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตาด เป็นสุขาภิบาลโนนสูง-น้ำคำ[3]
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2517 ได้จัดตั้งตำบลโนนสูง แยกจากตำบลบ้านตาด และตำบลหนองบุ (ปัจจุบัน ตำบลหนองนาคำ)[4]
 • วันที่ 15 สิงหหาคม 2526 ได้จัดตั้งตำบลบ้านจั่น แยกจากตำบลบ้านตาด[5]

ประวัติเทศบาลตำบลบ้านตาด แก้

เดิมเทศบาลตำบลบ้านตาด มีฐานะเป็นสภาตำบลบ้านตาด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516[6] ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด[7] จนกระทั่งวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาดเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบ้านตาด ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555[8]

ทำเนียบนายกเทศมนตรี แก้

ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา หมายเหตุ
1. นายสมัย น้อยรามศูนย์ นายกเทศมนตรี 30 สิงหาคม 2555 – 1 กุมภาพันธ์ 2564
2. นายชาตรี สารีจันทร์ นายกเทศมนตรี 17 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์ แก้

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบ้านตาดเป็นพื้นที่สูงต่ำสลับกันไป โดยมีความสูงตามทิศเหนือต่ำลงมาทางทิศใต้ ทำให้น้ำไหลจากเหนือลงมาใต้ตามสภาพของพื้นที่ ตำบลบ้านตาดมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านจั่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น) และตำบลนาดี (องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี) อำเภอเมืองอุดรธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโนนสูง (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง) อำเภอเมืองอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี

การปกครอง แก้

ตำบลบ้านตาดแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(คน)
จำนวนบ้าน
(หลัง) [2]
1 บ้านตาด 2,268 775
2 บ้านหลุบหวาย 1,005 344
3 บ้านผ่านศึก 1 506 163
4 บ้านผ่านศึก 2 867 269
5 บ้านกกสะท้อน 972 278
6 บ้านผ่านศึก 3 552 196
7 บ้านป่าขาม 568 170
8 บ้านอินทร์แปลง 688 209
9 บ้านโนนเดื่อ 731 321
10 บ้านสุขสมบูรณ์ 921 339
11 บ้านศรีบุญเรือง 850 313
12 บ้านผ่านศึก 4 536 153
13 บ้านเครือหวายดิน 252 78
14 บ้านตาดใต้, บ้านหนองเขื่อนฟ้า 1,063 435
15 บ้านมอดินแดง 399 87
16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา 767 202
รวม 12,945 4,332

การศึกษา แก้

โรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ลำดับ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน
(คน)
1 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1041680826 430 หมู่ 14 บ้านตาดใต้ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 419
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน
(คน)
1 โรงเรียนบ้านตาด 1041680025 347 หมู่ 1 บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 331
2 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 1041680026 หมู่ 5 บ้านกกสะทอน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 73
3 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 1041680027 หมู่ 9 บ้านโนนเดื่อ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 98
4 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1041680028 หมู่ 10 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 89
5 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1041680036 หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 43
6 โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 1041680058 หมู่ 8 บ้านอินทร์แปลง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 66
7 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1041680059 หมู่ 3 บ้านผ่านศึก 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 130
8 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 1041680060 หมู่ 2 บ้านหลุบหวาย ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 84

อ้างอิง แก้

 1. "ข้อมูลทั่วไป". เทศบาลตำบลบ้านตาด. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "ระบบสถิติทางการทะเบียน: รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2018-12-22.
 8. จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล จำนวน ๑๙๙ แห่ง