เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

เทศบาลตำบลในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ตั้งอยูใน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 77.96 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอทุ่งสง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอนุวัตร นาคฤทธิ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด77.96 ตร.กม. (30.10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด12,241 คน
 • ความหนาแน่น156.58 คน/ตร.กม. (405.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800904
ที่อยู่
สำนักงาน
26/1 หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์0-7577-3229
เว็บไซต์www.thamyaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เดิมทีตำบลถ้ำใหญ่แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนทางทิศเหนือของทางรถไฟเป็นเขตปกครองของตำบลปากแพรก ทางทิศใต้ของทางรถไฟเป็นเขตการปกครองของตำบลหนองเสม็ด เมื่อปี พ.ศ. 2484 ได้แบ่งแยกส่วนการปกครองออกอีกหนึ่งตำบล เรียกว่า “ตำบลถ้ำใหญ่” ซึ่งเรียกตามช่องของถ้ำหนึ่งที่มีความสวยงามและกว้างใหญ่มาก เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 อำเภอทุ่งสงเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางอากาศด้วย ผู้คนในละแวกนั้นได้เข้าไปซ่อนตัวภายในถ้ำ ต่อมาจึงเรียกตำบลนี้ว่า “ตำบลถ้ำใหญ่” ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ในสมัยแรก ต่อมาเห็นว่าบางหมู่บ้านมีครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบมากและเข้าเกณฑ์ที่จะแบ่งหมู่บ้าน จึงมีการแบ่งหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ออกเป็นหมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 3 ออกเป็นหมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 5 ออกเป็นหมู่ที่ 10 สรุปได้ว่า ปัจจุบันตำบลถ้ำใหญ่ มีการปกครองทั้งหมด 10 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลถ้ำใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคา 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2528 และ อบต.ถ้ำใหญ่ ยกฐานะ เป็นเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554[ต้องการอ้างอิง]

ภูมิศาสตร์ แก้

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ แก้

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ภูมิอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม และ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนมกราคม สภาพดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำสวน โดยเฉพาะสวนผลไม้ และสวนยางพารา

การแบ่งเขตปกครอง แก้

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่แบ่งเขตปกครองจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านเปิก
 • หมู่ที่ 2 บ้านไสใหญ่
 • หมู่ที่ 3 บ้านจำปา
 • หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำใหญ่
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาตาแย้ม
 • หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ
 • หมู่ที่ 7 บ้านไสใหญ่เหนือ
 • หมู่ที่ 8
 • หมู่ที่ 9 บ้านน้ำรอบ
 • หมู่ที่ 10

สถานศึกษา แก้

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
 • โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
 • โรงเรียนมหาราช 3
 • โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
 • โรงเรียนบ้านน้ำพุ
 • โรงเรียนบ้านจำปา
 • โรงเรียนทุ่งสง

วัด แก้

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่มีทั้งหมด 5 วัด คือ

 • วัดถ้ำใหญ่
 • วัดไตรวิทยาราม
 • สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ
 • สำนักสงฆ์วัดนาตาแย้ม
 • สำนักสงฆ์วัดจำปา

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แก้

 • ศาลจังหวัดทุ่งสง
 • ค่ายศรีนครินทรา
 • ถ้ำพระหอ
 • น้ำตกปลิว
 • น้ำตกหนานปลิว
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้