เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เทศบาลตำบลในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลขุนทะเล ตำบลขุนทะเลเป็นหนึ่งในจำนวน 5 ตำบล ของอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอลานสกา ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอลานสกา ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 65 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,625 ไร่

เทศบาลตำบลขุนทะเล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลขุนทะเล
ตรา
คำขวัญ: 
การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สร้างชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวคุณธรรม
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายโสภณ พรหมแก้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด65 ตร.กม. (25 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด10,291 คน
 • ความหนาแน่น156.73 คน/ตร.กม. (405.9 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล
185 หมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
เว็บไซต์http://www.khuntale.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ประวัติความเป็น มายาวนานเล่ากันว่า ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ก่อนพระเจ้าศรีธรรมโศกราช สร้างพระธาตุที่หาดทรายแก้ว หลายร้อยปีสถานที่ที่ตำบลขุนทะเล ปัจจุบันยังเป็นพื้นต้นน้ำ ติดต่อกับ อ่าวไทย ทางตะวันออกและทางทิศตะวันตก ติดต่อกับเขาววัง เมื่อกาลเวลาล่วง เลยมานานวันเข้ามีการเปลี่ยนแปลงทาง ระบบนิเวศวิทยาทำให้น้ำทะเลในส่วนนี้ กลับตื้นเขินเป็นหาดทรายแก้ว ทอดยาวเป็นเนิน ตั้งแต่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปจนถึงอำเภอหัวไทร พระเจ้าศรีธรรมโศกได้สร้างเมืองตามพรลิงก์ขึ้นที่หาดทรายแก้ว แห่งนี้ และได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ แต่ยังสร้างไม่ทันเสร็จ ได้เกิดโรคห่าขึ้นก่อน พระเจ้าศรีธรรมโศกจึงนำไพร่พลหนีไข้ห่าขึ้นไปอยู่บนเขาวังชั่วคราว ซึ่งในตอนนั้นพื้นที่ในส่วนที่เป็นตำบลขุนทะเลปัจจุบัน ยังเป็นทางน้ำหรือแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก มาจากริมเชิงเขาวัง ไปสู่อ่าวไทย กระแสน้ำที่เกิดจาก เขาวัง เขาลานสกาใน เข้าแก้วน้ำตกกระโรม มารวมกันที่ซอกเขาเชิงผาบานตุมปัน ดูเหมือนว่าต้นน้ำทั้งหมด เกิดออกจากเขาวัง พระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้เสด็จขึ้นไปยังเขาวังโดยผ่านถ้ำน้ำคลุ้ง- บ้านในลา ขึ้นไปประทับอยู่ที่หน้าถ้ำชีหรือถ้ำปู่ชี โดยสำรวจพื้นที่ ที่เป็นที่ราบในหุบเขา ที่กว้างใหญ่หลายพันไร่ซึ่งมีลำคลองไหลผ่าน กลางที่ราบที่มี หุบเขาเข้าล้อมรอบ คลองนี้เกิดจากน้ำตกเทวดาบน เขาวัง แต่ที่กหน้าแปลกคือน้ำในคลองนี้ไม่สามารถไหล เป็นลำคลองสู้พื้นดินที่ราบได้ น้ำจึงไหลเข้าสู่ใต้ถ้ำชีลอดใต้จอมเขา หลายสันออกมาที่ถ้ำ น้ำคลุ้งที่บ้านในลา พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ทรงสงสัยในความอัศจรรย์ของน้ำที่ไหล เข้าใต้ผูผานั้นเป็นอันมาก จึงได้นำทหารลงมาสำรวจที่ถ้ำน้ำดังกล่าว และทรงเชื่อมั่นว่าน้ำที่ออกจากถ้ำน้ำคลุ้งนั้น มาจากน้ำบนเขาวังไหลออกสู่ที่ราบบริเวณ ที่ติดกับถ้ำน้ำทั่งหมด จึงเรียกพื้นที่นั้นว่า “ขุนทะเล” ซึ่งแปลว่า ต้นน้ำตรงตามความหมายได้จริงๆ (อ้างอิง http://www.khuntale.go.th/history.php)

ภูมิศาสตร์แก้ไข

เทศบาลตำบลขุนทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา และตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาพรุ ตำบลนาสารและตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา และตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพทั่วไปแก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลขุนทะเลส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่ลูกคลื่นลาดในทางตอนใต้ของตำบล พื้นที่สามารถใช้ได้ดีในการทำการเกษตร เช่น ปลูกมังคุด ทุเรียน เงาะ ลางสาด ยางพารา เป็นต้น ลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศของตำบลขุนทะเล จัดอยู่ในประเภทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูเท่านั้น คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน โดยราวเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน จะเป็นฤดูร้อน ฝนฟ้าจะไม่ตก อากาศค่อนข้างร้อนระหว่างเดือนกรกฎาคม - มกราคม ฝนจะตกค่อนข้างชุก เพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและมีฝนตกหนาแน่นในระยะเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งในระยะนี้จะเป็นสาเหตุให้น้ำหลากเกือบทุกปี

การแบ่งเขตปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลขุนทะเลแบ่งเขตปกครองประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้

 • บ้านบ่อน้ำซับ
 • บ้านลุ่มเตย
 • บ้านสอ
 • บ้านใหม่ทอน
 • บ้านนากง
 • บ้านตาหมอ (บ่อทราย)
 • บ้านราษฎร์บำรุง
 • บ้านสำนักใหม่
 • บ้านคดศอก
 • บ้านนาทอน
 • บ้านศาลาขี้เหล็ก
 • บ้านหนองอ่าง

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านสำนักใหม่
 • โรงเรียนราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดสอ
 • โรงเรียนวัดใหม่ทอน
 • โรงเรียนบ้านคดศอก
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาขี้เหล็ก

วัดแก้ไข

 • วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม
 • วัดสรรเสริญ
 • วัดใหม่ทอน
 • วัดตาหมอ
 • วัดสำนักใหม่

สถานีอนามัยแก้ไข

 • สถานีอนามัยบ่อทราย
 • สถานีอนามัยบ้านสอ

รักษาความปลอดภัยแก้ไข

 • สายตรวจบ้านบ่อทราย
 • ป้อม อปพร.อบต.ขุนทะเล

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข