เดือนจันทรคติ

เดือน 2 คือเดือนที่สองของปี อาจหมายถึงเดือนกุมภาพันธ์ตามปฏิทินเกรกอเรียน หรือเดือนที่สองตามปฏิทินจันทรคติ และเนื่องจากปฏิทินจันทรคติกำหนดตามดิถีจันทร์ เดือน 2 จึงไม่ตรงกันทุกปีเมื่อเทียบกับปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน แบ่งได้เป็น

ปฏิทินจันทรคติไทยแก้ไข

ตามปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 2 หรือเดือนยี่มักเริ่มในเดือนธันวาคมหรือมกราคม มี 30 วัน คือ ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 2 มีช่วงเวลาดังนี้

ปฏิทินจีนแก้ไข

ตามปฏิทินจีน เดือน 2 มักเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม มีช่วงเวลาดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  • หว่า แซ่อึ้ง, เลี๊ยกไฮ้ แซ่โอ้ว. ปฏิทิน 100 ปี เทียบ 3 ภาษา. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].