เซิร์กซีสที่ 1

จักรพรรดิเซิร์กซีสมหาราช (อังกฤษ: Xerxes the Great) หรือ จักรพรรดิเซิร์กซีสที่ 1 (อังกฤษ: Xerxes I; 519 – 465 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิดาไรอัสมหาราช เมื่อพระราชบิดาสวรรคตเมื่อ 486 ปีก่อน ค.ศ. พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เมื่อเดือนตุลาคม 486 ปีก่อน ค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 34 พรรษา

เซิร์กซีสที่ 1
[[Xerxes I.jpg|263px]]

พระปรมาภิไธย จักรพรรดิเซิร์กซีสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย
พระอิสริยยศ จักรพรรดิแห่งเปอร์เซีย
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
ราชวงศ์ ราชวงศ์อะคีเมนิด
ครองราชย์ 486–465 ก่อนคริสต์ศักราช
รัชกาลก่อน จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 519 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เปอร์เซีย
สวรรคต 465 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เปอร์เซีย
พระราชบิดา จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช
พระราชมารดา จักรพรรดินีอาทอสซา
พระมเหสี จักรพรรดินีอาเมสทริส
พระราชบุตร 11 พระองค์

ตลอด 20 ปีในรัชกาล จักรพรรดิเซิร์กซีสทรงสืบสานปณิธานของพระราชบิดาทุกอย่างจนบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งอย่างมาก พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ 465 ปีก่อน ค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 54 พรรษา พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระราชินีอาเมสทริส จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็นจักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1