เช็งจือ ลือประเสริฐ

นายเช็งจือ ลือประเสริฐ (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา[2] และ อดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

เช็งจือ ลือประเสริฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เสียชีวิต 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 (67 ปี)[1]

ประวัติแก้ไข

นายเช็งจือ ลือประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 เป็นบุตรของนายเทียม กับ นางเรียม ลือประเสริฐ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา 5 คน สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ในปัจจุบัน) จากนั้นก็เข้าศึกษาในหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

นายเช็งจือ ลือประเสริฐ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 สิริอายุรวม 67 ปี

การทำงานแก้ไข

เช็งจือ เริ่มทำงานด้วยการเป็นผู้จัดการที่ ธนาคารเอเชีย และ บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด สาขาหาดใหญ่ ต่อมา ก็ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตามลำดับ

นอกจากนี้ เช็งจือยังเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในช่วง พ.ศ. 2513 - 14 และ พ.ศ. 2514 - 15 [3]

งานการเมืองแก้ไข

เช็งจือ เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดใหญ่ ในระหว่างการทำงานที่หาดใหญ่ ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเพิ่มเติม และได้รับเลือกตั้งในครั้งแรก และครั้งเดียว[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เช็งจือ ลือประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดสงขลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสืออนุสรณ์ นายเซ็งจือ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเซ็งจือ ลือประเสริฐ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2522
  2. วุฒิสภาชุดที่ ๔ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)
  3. รายงานประจำปี 2555. สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 2555
  4. สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕ - ๒๕๐๒. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2502
  5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์