เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่

เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ โอรสในเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ กับหม่อมจันทร์สม ณ เชียงใหม่ (สกุลเดิม "ชนะนนท์") เป็นราชนัดดา (หลานปู่) ใน เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 เกิดที่คุ้มหลวงรินแก้ว (เดิมชื่อคุ้มแจ่งหัวริน) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2481

เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่

เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่
เจ้านายฝ่ายเหนือ
ประสูติ23 ตุลาคม พ.ศ. 2481
คุ้มรินแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
พิราลัย19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (75 ปี)
หม่อม
  • นางกิ่งแก้ว (วรการบัญชา) ณ เชียงใหม่
โอรสหรือธิดานายขันติพร ณ เชียงใหม่, นายกอศักดิ์ ณ เชียงใหม่, นายเฉลิมศักดิ์ ณ เชียงใหม่, นายวรศักดิ์ ณ เชียงใหม่
ราชวงศ์ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน (ทิพย์จักราธิวงศ์)
พระบิดาเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่
พระมารดาหม่อมจันทร์สม (ชนะนนท์) ณ เชียงใหม่

การศึกษา แก้

เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะถูกส่งเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในขณะนั้นด้วยความที่เป็นเด็กเฉลียวฉลาด เรียนดีมาตลอด เลยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วยเกรดเฉลี่ยสูง ติดหลายคณะ แต่เหตุผลที่เลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพราะความชอบส่วนตัว และชอบทางด้านการออกแบบ) นอกจากนั้นเจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ยังเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโท ที่ Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา และในเวลาเดียวกัน ได้ทำงานด้านการออกแบบ จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2511

ชีวิตสมรส แก้

เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ได้เข้าพิธีสมรสพระราชทานกับนางกิ่งแก้ว ณ เชียงใหม่ (สกุลเดิม วรการบัญชา) บุตรธิดาของ พันเอกนายวรการบัญชา (อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายกระทรวง) ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2511 มีบุตร 4 คน ได้แก่

กลับมาทำงานที่เมืองไทย แก้

หลังจากสำเร็จการศึกษาจึงกลับมาเปิดบริษัทด้านสถาปัตยกรรมด้านการออกแบบบ้าน และได้เข้าทำงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนกลาง แผนกสถาปนิก โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการ กองโยธาสถาปัตย์ ก่อนลาออกมารับงานออกแบบอิสระ

บั้นปลายชีวิต แก้

เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ใช้บั้นปลายชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัว ออกเดินทางเที่ยวรอบโลกเหมือนสมัยยังหนุ่มๆ ท่านใช้เวลาที่เหลืออยู่กับครอบครัวเท่านั้น เพราะท่านไม่ออกงานสังคม ไม่ชอบพบปะผู้คนจำนวนมาก ท่านอยากอยู่อย่างสงบ ไม่ยุ่งเกี่ยวใคร ใช้ชีวิตเรียบง่าย

เมื่อปี พ.ศ. 2548 เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ และครอบครัว ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดตอนบั้นปลายชีวิต โดยปลูกบ้านหลังใหม่ และยังคงทำในสิ่งที่ตนเองรักคือการออกแบบบ้านให้ตนเองและครอบครัวอยู่

ตลอดการดำรงชีวิตอยู่เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ได้ช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ อาทิ สภากาชาติไทย และอยู่กับครอบครัวจนสืบเนื่องมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ถึงแก่กรรม แก้

เจ้าเติมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับตระกูล แก้