เจ้าอินทโฉม

เจ้าอินทโฉม
พระบรมนามาภิไธยเจ้าอินทโฉม
ราชวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
รัชกาล32 ปี
รัชกาลก่อนเจ้าองค์คำ
รัชกาลถัดไปเจ้าอินทพรหม
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาเจ้าราชวงศ์
พระราชมารดาเจ้านางจันทรกุมารี


พระประวัติแก้ไข

เจ้าอินทโฉม เป็นโอรสของ เจ้าราชวงษ์ และ เจ้านางจันทรกุมารี ขนิษฐาใน เจ้าอินทกุมาร เจ้าเมืองศรีฟ้าวาหะหัวขาว(เชียงรุ่ง) พระราชบิดาของพระองค์ลักลอบเป็นชู้ กับ พระชายาของพระอัยกา คือ พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช พระบิดาจึงถูกโทษประหาร เป็นเหตุให้ อาณาจักรล้านช้าง ขาดรัชทายาทที่ชัดเจน ขณะนั้น พระเจ้ากิ่งกิสราช และ เจ้าอินทโฉม ซึ่งเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ทรงพระเยาว์อยู่มาก ทำให้เกิดความปั่นป่วนและแย่งชิงเชื้อพระวงศ์มาเป็นพวกตน บางองค์ได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร การแย่งชิงราชสมบัติหลังการสวรรคตของ พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช นำไปสู่การแยกอาณาจักรล้านช้างเป็น 3 อาณาจักรในที่สุด เมื่อครั่งที่พระเชษฐา( พระเจ้ากิ่งกิสราช) ขึ้นครองราชสมบัติล้านช้างหลวงพระบางพระองค์กับ เจ้าองค์คำได้ร่วมกันก่อกบฏ แต่ไม่สำเร็จจึงได้หนีถูกเนรเทศไปอยู่ครองเมืองเชียงขอม เมื่อพระเจ้ากิ่งกิสราช สวรรคตลง เหล่าขุนนางได้เชิญ เจ้าองค์คำ ขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์จึงได้รวบรวมไพล่พลมาตีเมืองหลวงพระบางอีกครั่งแต่ เจ้าองค์คำ ไม่คิดสู้จึงได้หนีไปบวชที่เชียงใหม่ [1]

พระกรณียกิจแก้ไข

พงศาวดาลฉบับลูกขุนกล่าวว่า เมื่อ เจ้าอินทโฉม ขึ้นครองเมืองหลวงพระบางก็ไม่ได้อ่อนน้อมต่อญวนเจ้าเวียดนามจึงแต่งให้ องเจียงเทียมตาเจ็ก คุมกองทัพลงมาตีเมืองหลวงพระบาง เจ้าอินทโฉมจึงให้ เจ้าอินทรพรหม พระโอรสคุมกองทัพไปต่อรบกับญวน ขับไล่ญวนแตกหนีไป

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

เจ้าอินทโฉม ทรงมีชายาก่อนที่จะทรงครองราชอยู่ ๒ ท่าน คือ เจ้านางอุบะ และพระธิดาในเจ้าอินทรกุมาร เมืองได้ครองราชจึงได้เชิญ เจ้านางแทนสาว และ เจ้านางแทนคำ มาเป็นอัครมเหสี ทรงมีโอรสธิดาทั้งหมด 17 พระองค์

  1. ประสูติแด่ เจ้านางแทนสาว พระธิดาใน พระเจ้ากิ่งกิสราช ได้แก่
  2. ประสูติแค่ เจ้านางแทนคำ พระธิดาใน พระเจ้ากิ่งกิสราช ได้แก่
  3. ประสูติแด่ มเหสีซ้ายเจ้านางพระธิดาใน เจ้าอินทกุมาร พระนางทรงสิ้นพระชนม์จากการที่ถูกควายขวิดตาย
  4. ประสูติแด่ เจ้านางอุบะ มเหสีขวา ได่แก่
  5. ประสูติแด่ เจ้านางดวงบุบผา พระสนม ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือ ลับดับกษัตริย์ลาว กรมศิลปากร

[1]

  1. https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87