เจ้าโชติกะ เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง ลำดับที่ 5 (พ.ศ. 2293 - พ.ศ. 2314) พระเชษฐาองค์โตในเจ้าอินทพรหม

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าโชติกะ ถัดไป
เจ้าอินทพรหม   เจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง
(พ.ศ. 2293 - พ.ศ. 2314)
  เจ้าสุริยวงศ์