เจ้าอินทพรหม

เจ้าอินทพรหม เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง ลำดับที่ 4 (พ.ศ. 2292 - พ.ศ. 2293) พระราชโอรสในเจ้าอินทโฉม ครองราชย์ 8 เดือน จึงถวายราชสมบัติให้เจ้าโชติกะ

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าอินทพรหม ถัดไป
เจ้าอินทโฉม   เจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง
(พ.ศ. 2292 - พ.ศ. 2293)
  เจ้าโชติกะ