เจ้าหญิงเมียะพะยาละ

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าหญิงมยะพะยาละ)

เจ้าหญิงมยะพะยาละ (พม่า: မြတ်ဘုရားလတ်, ออกเสียง: [mjaʔ pʰəjá laʔ]; 4 ตุลาคม ค.ศ. 1883 - 4 เมษายน ค.ศ. 1956) เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าธีบอกับพระนางศุภยาลัต ก่อนหน้าที่จะมีการล้มล้างระบอบราชาธิปไตยในพม่าโดยอังกฤษ เจ้าหญิงมยะพะยาละ ได้รับเลือกให้เป็นรัชทายาทในราชบัลลังก์พม่า เมื่อพระเจ้าธีบอถูกโค่นล้มราชบัลลังก์ พระองค์จึงต้องไปพำนักที่อินเดียกับพระบิดาและพระมารดา ต่อมาเมื่อพระเจ้าธีบอสวรรคตลง พระองค์จึงเป็นผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์พม่าต่อจากพระบิดา พระองค์สื้นพระชนม์ที่เมืองกาลิมปง ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1956 เจ้าตอ พญา ผู้เป็นพระราชภาคิไนย[1] (เจ้าตอ พญาทรงเป็นพระโอรสในพระขนิษฐาของพระองค์) จึงเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์พม่าคนต่อไป

มยะพะยาละ
မြတ်ဘုရားလတ်
Princess Myat Paya Lat.jpg
เจ้าหญิงมยะพะยาละ
เกิด4 ตุลาคม ค.ศ. 1883
พระราชวังหลวง พม่า
เสียชีวิต4 เมษายน ค.ศ. 1956
กาลิมปง, อินเดีย
สัญชาติพม่า
บุตร4 พระองค์
บิดามารดาพระเจ้าธีบอ
พระนางศุภยาลัต
ญาติมยัต พญา
พระราชธิดาทั้งสี่ของพระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัต จากซ้าย: พระราชธิดาองค์ที่สี่ เจ้าหญิงเมียะพยากเล, พระราชธิดาองค์ที่หนึ่ง เจ้าหญิงเมียะพยาจี, พระราชธิดาองค์ที่สาม เจ้าหญิงเมียะพยา และพระราชธิดาองค์ที่สอง เจ้าหญิงเมียะพยาลัต หรือ เจ้าหญิงมยะพะยาละ ภาพจาก Myanmar Historical Archive

อ้างอิงแก้ไข