เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่

เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 2 สมัย เป็นบุตรของเจ้าบุญสม ณ เชียงใหม่ เจ้าบุญเลิศ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี พ.ศ. 2520 รวมอายุ 70 ปี[1]

เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยแรก
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2491 – พ.ศ. 2492
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2450
จังหวัดเชียงใหม่
เสียชีวิต พ.ศ. 2520 (อายุ 70 ปี)
คู่สมรส สมศรี ณ เชียงใหม่
ศรีทอน ณ เชียงใหม่
ศาสนา พุทธ
เจ้านายฝ่ายเหนือ

ประวัติแก้ไข

เจ้าบุญเลิศ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2450 เป็นโอรสเจ้าบุญสม ณ เชียงใหม่ กับแม่คำตุ้ม ณ เชียงใหม่ ต่อมาเมื่อแม่คำตุ้ม เสียชีวิต เจ้าบุญสม แต่งงานใหม่กับแม่บัวแก้ว บุตรธิดา 2 คน คือ อาจารย์สิทธิพงศ์ ณ เชียงใหม่ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และนางผ่องพรรณ เสียมภักดี

เจ้าบุญเลิศ สมรสกับนางสมศรี ณ เชียงใหม่ (สกุลเดิม ส่วยสุพรรณ) มีบุตร 2 คน คือ นายบุญประเสริฐ ณ เชียงใหม่ กับนางพวงลัดดา ณ เชียงใหม่ (เสียชีวิตแต่เยาว์) ต่อมาแต่งงานใหม่กับนางศรีทอน ณ เชียงใหม่ มีบุตรธิดา 4 คน คือ[2]

 • นายพีรพงศ์ ณ เชียงใหม่
 • นายสุรพงษ์ ณ เชียงใหม่
 • นางศิริวรรณา ณ เชียงใหม่
 • นางภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่

เจ้าบุญเลิศ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8

เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่ได้เข้าร่วมฟ้อนนำในกระบวนเครื่องพระขวัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีถวายพระขวัญเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดทางภาคเหนือ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2501[3][4]

การทำงานแก้ไข

เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ เกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย แต่เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 ได้เข้ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทย และเคยทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรี (จอมพล ป.พิบูลสงคราม) ต่อมาจึงกลับมาทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดฟาร์มเลี้ยงม้าที่บ้านบ่อปุ๊ อำเภอแม่ริม และเปิดร้านจำหน่ายอาวุธปืน ชื่อร้าน "ปืนชัยเลิศฟ้า"

งานการเมืองแก้ไข

เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512[5]

ลำดับตระกูลแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ย่านถนนเจริญประเทศ(9)
 2. ย่านถนนเจริญประเทศ(45)
 3. วรชาติ มีชูบท, เจ้านายฝ่ายเหนือ และตำนานรักมะเมียะ, กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, หน้า 190-192
 4. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่. 2547.
 5. http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_34.pdf
 6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
 • คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ. [1]