เจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

เจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (อังกฤษ: His Serene Highnness Prince Johann Georg of Hohenzollern) เป็นพระบุตรพระองค์ที่ 6 และพระโอรสพระองค์ที่ 2 ในฟรีดริช เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น กับเจ้าหญิงมาร์กาเรเทอ คาโรลาแห่งซัคเซิน

เจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
Wedding of Princess Birgitta and Johan Georg von Hohenzollern 1961 004.jpg

พระนาม โยฮัน เกออร์ค คาร์ล เลโอพ็อลท์ ไอเทิล-ฟรีดริช ไมน์ราท มารีอา ฮูแบร์ทุส มิชชาเอล
พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
ราชวงศ์ โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2475
โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน เยอรมนี
สิ้นพระชนม์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 (83 ปี)
มิวนิก เยอรมนี
พระบิดา ฟรีดริช เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระมารดา เจ้าหญิงมาร์กาเรเทอ คาโรลาแห่งซัคเซิน
พระชายา เจ้าหญิงบีร์กิตตาแห่งสวีเดน
พระบุตร เจ้าชายคาร์ล คริสทีอัน ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
เจ้าหญิงเดซีเร ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
เจ้าชายฮูแบร์ทุส ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

พระประวัติแก้ไข

พระองค์ประสูติในประเทศเยอรมนี โดยมีสมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย เป็นองค์ต้นพระราชสกุลแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น พระองค์เป็นพระอนุชาในฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเข้าพระพิธีเสกสมรสกับเจ้าหญิงบีร์กิตตาแห่งสวีเดน พระเชษฐภินีในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ถึงแม้จะเป็นการสมรสต่างฐานันดร กล่าวคือ พระองค์อยู่ในฐานันดรเซอรีนไฮเนส แต่เจ้าหญิงอยู่ในฐานันดรรอยัลไฮเนส แต่เจ้าหญิงก็ไม่ถูกลดพระอิสริยยศ แต่พระบุตรที่ประสูติมาจะอยู่ในฐานันดรเซอรีนไฮเนสเช่นเดียวกับพระองค์ และไม่มีสิทธิ์นการสืบราชบัลลังก์สวีเดน

พระบุตรแก้ไข

พระองค์และเจ้าหญิงบีร์กิตตาทรงมีพระโอรส-ธิดา ดังนี้

  1. เจ้าชายคาร์ล คริสทีอัน ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
  2. เจ้าหญิงเดซีเร ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
  3. เจ้าชายฮูแบร์ทุส ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

ทรงงานแก้ไข

เจ้าชายโยฮันทรงปฏิบัติงานในเมืองมิวนิก ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ

สิ้นพระชนม์แก้ไข

เจ้าชายโยฮัน สิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระชรา สิริพระชันษา 83 ชันษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข