เซอรีนไฮเนส (อังกฤษ: Serene Highness) หรือ เซอรีนไฮนิส (/ˈhʌɪnɪs/[1]) เป็นฐานันดรศักดิ์ของสมาชิกราชวงศ์บางชั้นในทวีปยุโรป มักใช้นำพระนามเจ้าชายหรือเจ้าหญิงที่เป็นพระราชบุตรในเจ้าฟ้าชายหรือเจ้าฟ้าหญิง

ฐานันดรศักดิ์รอยัลไฮเนสมีศักดิ์ต่ำกว่า "อิมพีเรียลไฮเนส" "รอยัลไฮเนส" "แกรนด์ดิวคัลไฮเนส" และ "ไฮเนส" เป็นต้น

พระบรมวงศานุวงศ์ไทย

แก้

เมื่อแปลพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ เซอรีนไฮเนส เป็นคำนำพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศและสกุลยศชั้นหม่อมเจ้า[2] เช่น หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า His Serene Highness Prince Chatrichalerm Yukol เป็นต้น

อ้างอิง

แก้