อิมพีเรียลไฮเนส

อิมพีเรียลไฮเนส (อังกฤษ: Imperial Highness) หรือ อิมพีเรียลไฮนิส (/ˈhʌɪnɪs/[1]) เป็นฐานันดรศักดิ์ของสมาชิกราชวงศ์บางชั้นในญี่ปุ่น มักใช้นำพระนามเจ้าชายหรือเจ้าหญิงที่เป็นพระราชบุตรในสมเด็จพระจักรพรรดิ

ฐานันดรศักดิ์อิมพีเรียลไฮเนสมีศักดิ์สูงกว่า"รอยัลไฮเนส" "แกรนด์ดิวคัลไฮเนส", "ไฮเนส" และ "เซอรีนไฮเนส" เป็นต้น

อ้างอิง แก้