แกรนด์ดิวคัลไฮเนส

แกรนด์ดิวคัลไฮเนส (อังกฤษ: Grand Ducal Highness) หรือ แกรนด์ดิวคัลไฮนิส (/ˈhʌɪnɪs/[1]) เป็นฐานันดรศักดิ์ของสมาชิกราชวงศ์บางชั้นในทวีปยุโรป มักใช้นำพระนามเจ้าชายหรือเจ้าหญิงที่เป็นพระราชบุตรในสมเด็จพระราชาธิบดี,สมเด็จพระราชินีนาถ,สมเด็จพระจักรพรรดิ

ฐานันดรศักดิ์แกรนด์ดิวคัลไฮเนสมีศักดิ์ต่ำกว่า "อิมพีเรียลไฮเนส" "รอยัลไฮเนส" แต่สูงกว่า "ไฮเนส" และ "เซอรีนไฮเนส" เป็นต้น

ฐานันดรศักดิ์แกรนด์ดิวคัลไฮเนสมักพบในพระราชวงศ์ของจักรวรรดิเยอรมันและจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี

อ้างอิง แก้