เจ้าชายฮูแบร์ทุส ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

เจ้าชายฮูแบร์ทุส ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (อังกฤษ: His Serene Highness Prince Hubertus of Hohenzollern) เป็นพระโอรสพระองค์เล็กในเจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นกับเจ้าหญิงบีร์กิตตาแห่งสวีเดน

เจ้าชายฮูแบร์ทุส ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระชายาอูทา มารีอา เคอนิช
พระนามเต็ม
ฮูแบร์ทุส กุสทัฟ อาด็อล์ฟ ไฟท์ เกออร์ค ไมน์ราท มารีอา อเล็คซันเดอร์
พระบุตรเจ้าชายเล็นนาร์ท คาร์ล คริสทีอัน
เจ้าหญิงวีวีอันเนอ (พระธิดาบุญธรรม)
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระบิดาเจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระมารดาเจ้าหญิงบีร์กิตตาแห่งสวีเดน
ประสูติ10 มิถุนายน พ.ศ. 2509 (56 ปี)
รัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมนีตะวันออก

พระประวัติแก้ไข

พระองค์ประสูติ ณ บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ด้วยการสมรสต่างฐานันดรของพระบิดาพระมารดา ทำให้พระองค์และพระเชษฐาและพระภคินีอีก 2 พระองค์ ถูกตัดสิทธิ์จากการสืบราชบัลลังก์สวีเดน รวมถึงผู้สืบสกุลด้วย

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเสกสมรสกับนางสาวอูทา มารีอา เคอนิช งานสมรสถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ณ ปัลมา (มาจอร์กา) สเปน

พระบุตรแก้ไข

มีพระโอรส 1 พระองค์

  1. เจ้าชายเล็นนาร์ท คาร์ล คริสทีอัน (10–14 มกราคม พ.ศ. 2544)

เมื่อพระโอรสเพียงพระองค์เดียวสิ้นพระชนม์ลงแล้ว เจ้าชายฮูแบร์ทุสจึงทรงรับเลี้ยงพระธิดาบุญธรรม 1 พระองค์คือ

  1. เจ้าหญิงวีวีอันเนอ (พระธิดาบุญธรรม) ทรงได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าหญิงเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากพระบิดาทรงรับรองว่าให้อยู่ในเชื้อสายราชวงศ์