เจ้าชายคาร์ล คริสทีอัน ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

คาร์ล คริสทีอัน ฟรีดริช โยฮันเนิส ไมน์ราท มารีอา ฮูแบร์ทุส เอ็ทมุนท์ เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (เยอรมัน: Carl Christian Friedrich Johannes Meinrad Maria Hubertus Edmund Prinz von Hohenzollern) เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ใน เจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น กับเจ้าหญิงบีร์กิตตาแห่งสวีเดน

เจ้าชายคาร์ล คริสทีอัน ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระชายาเจ้าหญิงนีโคเลอ
พระโอรสเจ้าชายนีโคลัส
พระนามเต็ม
คาร์ล คริสทีอัน ฟรีดริช โยฮันเนิส ไมน์ราท มารีอา ฮูแบร์ทุส เอ็ทมุนท์
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระบิดาเจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระมารดาเจ้าหญิงบีร์กิตตาแห่งสวีเดน
ประสูติ5 เมษายน พ.ศ. 2505 (60 ปี)
รัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมนีตะวันออก

พระประวัติแก้ไข

พระองค์ประสูติ ณ รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าชายโยฮัน เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น กับเจ้าหญิงบีร์กิตตาแห่งสวีเดน เป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ด้วยการสมรสต่างฐานันดรของพระบิดาพระมารดา ทำให้พระองค์และพระอนุชาพระขนิษฐาอีก 2 พระองค์ ถูกตัดสิทธิ์จากการสืบราชบัลลังก์สวีเดน รวมถึงผู้สืบสกุลด้วย

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเสกสมรสกับนางสาวนีโคเลอ เนชิทช์ (ต่อมา: เจ้าหญิงนีโคเลอ ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น) งานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มีผู้เข้าร่วมพิธีมากมาย รวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ผู้เป็นพระมาตุลา และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน พระมาตุลานี และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งสวีเดน

พระบุตรแก้ไข

พระองค์มีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ

  1. เจ้าชายนีโคลัสแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (ประสูติ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542)