อีอันแทกุน (ประสูติ ค.ศ. 1382)

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าชายอึยอัน)

อีอันแทกุนอี บัง-ซ็อก (อังกฤษ: 이방석 의안대군; อังกฤษ: Yi Bang-Seok, Grand Prince Uian; ค.ศ. 1382–1398) เป็นรัชทายาทองค์แรกแห่งโชซ็อน

อีอันแทกุน (ประสูติ ค.ศ. 1382)
รัชทายาทลำดับที่ 1 แห่งโชซ็อน
ประสูติค.ศ. 1382
สิ้นพระชนม์26 สิงหาคม ค.ศ. 1398
พระราชวังคยองบกกุง
พระนามเดิม
อี บัง-ซ็อก
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าแทโจ
พระมารดาพระมเหสีชินด็อก

พระราชประวัติ แก้

อีอันแทกุนทรงประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1382 มีพระนามเดิมว่า อี บัง-ซ็อก เป็นพระราชโอรสองค์เล็กของ พระเจ้าแทโจ ที่ประสูติแต่ พระมเหสีชินด็อก

พระรัชทายาท แก้

ในปี ค.ศ. 1392 พระเจ้าแทโจทรงสถาปนา อีอันแทกุนขณะพระชนมายุได้ 10 พรรษาขึ้น เป็นพระรัชทายาททำให้ ช็องอันแทกุน พระเชษฐา ต่างพระมารดาไม่พอพระทัย

สิ้นพระชนม์ แก้

อีอันแทกุนถูกปลงพระชนม์พร้อมกับ มูอันแทกุน พระเชษฐาร่วมพระมารดาและ ช็อง โด-จ็อน ที่ พระราชวังคย็องบก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1398 ขณะพระชนม์ เพียง 16 พรรษาโดยฝีมือของช็องอันแทกุน

พระบรมวงศานุวงศ์ แก้