อีอันแทกุน (เกาหลี: 의안대군) เป็นฐานันดรศักดิ์ราชวงศ์เกาหลี แปลว่า "องค์ชายใหญ่อีอัน" (Grand Prince Uian) อาจหมายถึง