อีอันแทกุน (ประสูติ ค.ศ. 1348)

พระราชอนุชาในพระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน

อีอันแทกุนอี ฮวา (เกาหลี: 이화 의안대군; อังกฤษ: Yi Hwa, Grand Prince Uian; ค.ศ. 1348 – 6 ตุลาคม ค.ศ. 1408) อัครมหาเสนาบดีแห่ง ราชวงศ์โชซ็อน ดำรงตำแหน่งระหว่าง ค.ศ. 1407–1408

อีอันแทกุน (ประสูติ ค.ศ. 1348)
อัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์โชซ็อน
ดำรงพระยศ4 กรกฎาคม ค.ศ. 1407 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1408
(0 ปี 223 วัน)
ก่อนหน้าลี ซอ
ถัดไปฮายุน
ประสูติค.ศ. 1348
 โครยอ
ลีฮวา
สิ้นพระชนม์6 ตุลาคม ค.ศ. 1408
ฮันยัง  โชซ็อน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าฮวันโจ
พระมารดาพระสนมจ็อง ตระกูลคิม

อีอันแทกุนประสูติเมื่อ ค.ศ. 1348 มีพระนามเดิมว่า อี ฮวา เป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ใน พระเจ้าฮวันโจ แต่เป็นพระองค์เดียวในพระสนมจ็อง ตระกูลคิมและเป็นพระราชอนุชาต่างพระมารดาของ พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อนเมื่อพระเจ้าแทโจได้สถาปนาราชวงศ์โชซ็อนใน ค.ศ. 1392 ก็ได้สถาปนาพระอนุชาขึ้นเป็นอีอันแทกุนซึ่งเป็นพระนามเดียวกับ อีอันแทกุนอี บัง-ซ็อก พระนัดดาซึ่งพระนามทั้งสองพระองค์อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดไม่เหมือนกัน

ต่อมา พระเจ้าแทจง พระราชาลำดับที่ 3 ผู้เป็นพระนัดดาได้สถาปนาอีอันแทกุนผู้เป็นพระปิตุลา (อา) ขึ้นเป็น ย็องอีจ็อง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1407 แต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง 7 เดือนอีอันแทกุนก็ได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1408 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ปีเดียวกัน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้