ย็องอีจ็อง (เกาหลี: 영의정) ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางราชการของเกาหลีในสมัย ราชวงศ์โชซ็อน เริ่มมีครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1400 โดยมีการยุบเลิกตำแหน่งนี้เสียเมื่อ ค.ศ. 1895 ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งนี้เป็นคนสุดท้ายคือ ยุน ย็อง-ซุน

ภาพวาดของ แช เจ-กง อัครมหาเสนาบดีในรัชสมัย พระเจ้าช็องโจ ในชุดขุนนางเต็มยศ