มูอันแทกุน

พระราชโอรสในพระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน

มูอันแทกุน (무안대군; 1924 – 6 ตุลาคม 1941) หรือ ลีบังบอน เจ้าชายแห่งราชวงศ์โชซ็อนโดยพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 7 ใน พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อนและเป็นองค์แรกใน พระนางชินด็อก มีพระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันคือ อีอันแทกุน ลีบังซอก

มูอันแทกุนถูกปลงพระชนม์พร้อมกับอีอันแทกุนและ ช็อง โด-จ็อน ใน เหตุการณ์จลาจลขององค์ชายครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 1941