เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม วิคทอร์แห่งปรัสเซีย

เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม วิคทอร์แห่งปรัสเซีย (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Wilhelm Victor of Prussia) ประสูติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2462 ณ คีล ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ ประเทศเยอรมนี เป็นพระโอรสพระองค์เล็กและพระองค์เดียวในเจ้าชายอาดัลแบร์ทแห่งปรัสเซีย (ค.ศ. 1884–1948) และเจ้าหญิงอเดลาอีเดอแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน เป็นพระราชนัดดาในจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี และเป็นพระญาติชั้นที่ 1 ในเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย มีพระเชษฐภคินี 2 พระองค์

  • เจ้าหญิงวิคโทรีอา มารีนา (Victoria Marina); สิ้นพระชนม์แรกคลอดเมื่อ 4 กันยายน ค.ศ. 1915
  • เจ้าหญิงวิคโทรีอา มารีนา (Victoria Marina); 11 กันยายน ค.ศ. 1917 – 21 มกราคม ค.ศ. 1981
เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม วิคทอร์แห่งปรัสเซีย

พระนามเต็ม วิลเฮ็ล์ม วิคทอร์ แอ็นสท์ ฟร็อยนท์ ฟรีดริช เกออร์ค อาดัลแบร์ท
พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
ฐานันดรศักดิ์ รอยัลไฮเนส
ราชวงศ์ ราชวงศ์ปรัสเซีย
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 15 กุมภาพันธ์ 2462
คีล ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ ประเทศเยอรมนี
สิ้นพระชนม์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 (69 ปี)
บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก
พระบิดา เจ้าชายอาดัลแบร์ทแห่งปรัสเซีย (ค.ศ. 1884–1948)
พระมารดา เจ้าหญิงอเดลาอีเดอแห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน
พระชายา มารี อ็องตัวแน็ต เคาน์เตสแห่งโอโยส
พระบุตร เจ้าหญิงมารี ลูอีเซอแห่งปรัสเซีย
เจ้าชายอาดัลแบร์ท อเล็กซานเดอร์แห่งปรัสเซีย

จากการเสกสมรสของพระบิดาและพระมารดา ทำให้พระสถานะของพระองค์นั้นเป็นที่ถกเถียงว่า มีสิทธิ์ได้รับการสืบตำแหน่ง เจ้าชายพระประมุขแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น หรือไม่ ปัจจุบันพระองค์ทรงงานในด้านการทหารและการทูต

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเสกสมรสกับ มารี อ็องตัวแน็ต เคาน์เตสแห่งโอโยส เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2487 มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงมารี ลูอีเซอแห่งปรัสเซีย
  2. เจ้าชายอาดัลแบร์ท อเล็กซานเดอร์แห่งปรัสเซีย

ถึงแม้ว่าพระองค์จะมีพระสถานะที่ทถกเถียงในเรื่องการสืบตำแหน่งพระประมุขแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น แต่พระบุตรได้รับพระอิสริยยศ เจ้าชาย/หญิงแห่งปรัสเซีย พร้อมฐานันดรรอยัลไฮเนส เจ้าชายวิลเฮ็ล์ม วิคทอร์ สิ้นพระชนม์ลงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2532 ซึ่งเป็นวันก่อนครบรอบวันประสูติปีที่ 70 เพียง 8 วัน

อ้างอิงแก้ไข