เกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย

เกออร์ค ฟรีดริช แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย (เยอรมัน: Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen) เป็นประมุขแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นสาขาปรัสเซียองค์ปัจจุบัน ซึ่งในอดีตเคยเป็นราชวงศ์ที่ปกครองจักรวรรดิเยอรมันและราชอาณาจักรปรัสเซีย เขาเป็นทายาทรุ่นที่ 4 ในจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 ไคเซอร์องค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิเยอรมัน ซึ่งสละราชบัลลังก์หลังเยอรมนีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

เกออร์ค ฟรีดริช
เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
Georg Friedrich Prinz von Preußen1, Pour le Merite 2014.JPG
เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
ระหว่าง26 กันยายน พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้าเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
ชายาเจ้าหญิงโซฟีแห่งไอเซินบวร์ค (สมรส ค.ศ. 2554)
พระนามเต็ม
Georg Friedrich Ferdinand, Prinz von Preußen
พระบุตร
 • คาร์ล ฟรีดริช
 • ลูอี แฟร์ดีนันท์
 • เอ็มมา มารี
 • ไฮน์ริช
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระบิดาเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ แห่งปรัสเซีย
พระมารดาเคาน์เตสโดนาทาแห่งคาสเทิล-รือเดินเฮาเซิน
ประสูติ10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 (45 ปี)
เบรเมิน ประเทศเยอรมนีตะวันตก

ประวัติแก้ไข

เจ้าชายเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย ประสูติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ แห่งปรัสเซีย กับเคาน์เตสโดนาทาแห่งคาสเทิล-รือเดินเฮาเซิน โดยพระองค์มีพระขนิษฐา 1 พระองค์ คือ เจ้าหญิงซิซิลีแห่งปรัสเซีย โดยหลังจากที่พระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์และพระขนิษฐาอยู่ภายใต้การดูแลของพระอัยกา คือ เจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย ทั้งนี้ทรงมีศักดิ์เป็นพระปนัดดาในเจ้าชายวิลเฮล์ม มกุฎราชกุมารแห่งปรัสเซีย พระราชโอรสในจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี สมเด็จพระจักรพรรดิไคเซอร์องค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิเยอรมันและพระมหากษัตริย์รัชกาลสุดท้ายแห่งราชอาณาจักรปรัสเซีย

พระองค์กลายเป็นเจ้าชายพระประมุขแห่งปรัสเซียเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2537 เนื่องจากพระอัยกาสิ้นพระชนม์ แต่พระองค์ก็ทรงพร้อมเสมอ เนื่องจากตลอดเวลาที่ประทับกับพระอัยกานั้น พระอัยกาทรงสอนการทรงงานต่าง ๆ ในฐานะพระประมุขแห่งราชวงศ์

เสกสมรสแก้ไข

เจ้าชายเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงโซฟีแห่งอีเซนแบร์ก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และร่วมเฉลิมฉลองทั่วประเทศในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันครบรอบการสถาปนาราชวงศ์โฮเฮนโซเลิร์นของเยอรมนีปีที่ 950 โดยพิธีเสกสมรสนั้นได้เผยแพร่ไปในช่องโทรทัศน์โดยหลังจากเสกสมรสแล้ว ราชวงศ์โฮเฮนโซเลิร์น มีพระนามและพระอิสริยยศคือ เจ้าหญิงพระชายาแห่งปรัสเซีย ทั้ง 2 มีพระบุตรดังนี้

 1. เจ้าชายคาร์ล แฟร์ดีนันท์
 2. เจ้าชายหลุยส์ แฟร์ดีนันท์
 3. เจ้าหญิงเอ็มมา มารี
 4. เจ้าชายเฮนริช

ทั้งนี้เจ้าชายเกออร์คยังทรงมีสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์สหราชอาณาจักรเนื่องด้วยสืบเชื้อสายมาจากเจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชกุมารี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร โดยทรงอยู่อันดับที่ 170

ฐานันดรและยศแก้ไข

 
 • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 – 26 กันยายน พ.ศ. 2537: เจ้าชายเกออร์ค ฟรีดริช แห่งปรัสเซีย[1]
 • 26 กันยายน พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน: เจ้าชายเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย[2][3]
  • ในเอกสารทางการ: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน: นายเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย[4]
อาร์มประจำราชวงศ์

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser Band XIV. "Haus Preussen". C.A. Starke Verlag, 1991, p. 123, 146. ISBN 3-7980-0700-4
 2. Eilers, Marlene. Queen Victoria's Descendants. Rosvall Royal Books, Falkoping, Sweden, 1997. pp. 16-17, 123, 172. ISBN 91-630-5964-9
 3. Willis, Daniel. The Descendants of King George I of Great Britain. Clearfield, Baltimore, US, 2002, pp. 688-689. ISBN 0-8063-5172-1
 4. "Official guidebook of the Federal Ministry of the Interior, chapter 3" (PDF). สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2017.
ก่อนหน้า เกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย ถัดไป
เจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์   ประมุขแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
(26 กันยายน พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง