เกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย

เกออร์ค ฟรีดริช แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย (เยอรมัน: Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen) เป็นประมุขแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นสาขาปรัสเซียองค์ปัจจุบัน ซึ่งในอดีตเคยเป็นราชวงศ์ที่ปกครองจักรวรรดิเยอรมันและราชอาณาจักรปรัสเซีย เขาเป็นทายาทรุ่นที่ 4 ในจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 ไคเซอร์องค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิเยอรมัน ซึ่งสละราชบัลลังก์หลังเยอรมนีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

เกออร์ค ฟรีดริช
เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
ระหว่าง26 กันยายน พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้าเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
ประสูติ10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 (48 ปี)
เบรเมิน ประเทศเยอรมนีตะวันตก
ชายาเจ้าหญิงโซฟีแห่งไอเซินบวร์ค (สมรส 2554)
พระนามเต็ม
Georg Friedrich Ferdinand, Prinz von Preußen
พระบุตร
 • คาร์ล ฟรีดริช
 • ลูอี แฟร์ดีนันท์
 • เอ็มมา มารี
 • ไฮน์ริช
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระบิดาเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ แห่งปรัสเซีย
พระมารดาเคาน์เตสโดนาทาแห่งคาสเทิล-รือเดินเฮาเซิน

ประวัติ

แก้

เจ้าชายเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย ประสูติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ แห่งปรัสเซีย กับเคาน์เตสโดนาทาแห่งคาสเทิล-รือเดินเฮาเซิน โดยพระองค์มีพระขนิษฐา 1 พระองค์ คือ เจ้าหญิงซิซิลีแห่งปรัสเซีย โดยหลังจากที่พระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์และพระขนิษฐาอยู่ภายใต้การดูแลของพระอัยกา คือ เจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย ทั้งนี้ทรงมีศักดิ์เป็นพระปนัดดาในเจ้าชายวิลเฮล์ม มกุฎราชกุมารแห่งปรัสเซีย พระราชโอรสในจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี สมเด็จพระจักรพรรดิไคเซอร์องค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิเยอรมันและพระมหากษัตริย์รัชกาลสุดท้ายแห่งราชอาณาจักรปรัสเซีย

พระองค์กลายเป็นเจ้าชายพระประมุขแห่งปรัสเซียเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2537 เนื่องจากพระอัยกาสิ้นพระชนม์ แต่พระองค์ก็ทรงพร้อมเสมอ เนื่องจากตลอดเวลาที่ประทับกับพระอัยกานั้น พระอัยกาทรงสอนการทรงงานต่าง ๆ ในฐานะพระประมุขแห่งราชวงศ์

เสกสมรส

แก้

เจ้าชายเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงโซฟีแห่งอีเซนแบร์ก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และร่วมเฉลิมฉลองทั่วประเทศในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันครบรอบการสถาปนาราชวงศ์โฮเฮนโซเลิร์นของเยอรมนีปีที่ 950 โดยพิธีเสกสมรสนั้นได้เผยแพร่ไปในช่องโทรทัศน์โดยหลังจากเสกสมรสแล้ว ราชวงศ์โฮเฮนโซเลิร์น มีพระนามและพระอิสริยยศคือ เจ้าหญิงพระชายาแห่งปรัสเซีย ทั้ง 2 มีพระบุตรดังนี้

 1. เจ้าชายคาร์ล แฟร์ดีนันท์
 2. เจ้าชายหลุยส์ แฟร์ดีนันท์
 3. เจ้าหญิงเอ็มมา มารี
 4. เจ้าชายเฮนริช

ทั้งนี้เจ้าชายเกออร์คยังทรงมีสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์สหราชอาณาจักรเนื่องด้วยสืบเชื้อสายมาจากเจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชกุมารี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร โดยทรงอยู่อันดับที่ 170

ฐานันดรและยศ

แก้
 
 • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 – 26 กันยายน พ.ศ. 2537: เจ้าชายเกออร์ค ฟรีดริช แห่งปรัสเซีย[1]
 • 26 กันยายน พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน: เจ้าชายเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย[2][3]
  • ในเอกสารทางการ: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน: นายเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย[4]
อาร์มประจำราชวงศ์

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser Band XIV. "Haus Preussen". C.A. Starke Verlag, 1991, p. 123, 146. ISBN 3-7980-0700-4
 2. Eilers, Marlene. Queen Victoria's Descendants. Rosvall Royal Books, Falkoping, Sweden, 1997. pp. 16-17, 123, 172. ISBN 91-630-5964-9
 3. Willis, Daniel. The Descendants of King George I of Great Britain. Clearfield, Baltimore, US, 2002, pp. 688-689. ISBN 0-8063-5172-1
 4. "Official guidebook of the Federal Ministry of the Interior, chapter 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 24 กรกฎาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2017.
ก่อนหน้า เกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย ถัดไป
เจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์   ประมุขแห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
(26 กันยายน พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง