เจ้าจอมมารดาสำลี ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

เจ้าจอมมารดาสำลี หรือ พระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นพระสนมในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ วังหน้าในรัชกาลที่ 2

พระองค์เจ้าสำลีวรรณ
ประสูติไม่ปรากฏ
สิ้นพระชนม์13 กันยายน พ.ศ. 2352
พระราชสวามีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระราชบุตร6 พระองค์
ราชวงศ์ธนบุรี (ประสูติ)
จักรี (เสกสมรส)
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
พระราชมารดาเจ้าจอมมารดาอำพัน

พระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 17 ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอำพัน พระสนมเอก (เจ้าจอมมารดาอำพัน เป็นธิดาของเจ้าอุปราชจันทร์ แห่งเมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้นสกุล "จันทโรจวงศ์") มีพระเชษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาคือ พระองค์เจ้าชายอรนิกา (พระราชโอรสพระองค์ที่ 9 ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)

เจ้าจอมมารดา พระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ มีพระราชโอรสพระราชธิดากับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ ทั้งสิ้น 6 พระองค์ คือ

พระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ที่วัดปทุมคงคา ในรัชกาลที่ 2 พร้อมกับพระเชษฐา คือพระองค์เจ้าอรนิกา ในคราวเดียวกับสมเด็จเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ กรมขุนกระษัตรานุชิต (เจ้าฟ้าเหม็น) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ เมื่อวันพุธ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1171 ตรงกับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2352 เนื่องจากทรงถูกฟ้องร้องว่าคิดวางแผนก่อการกบฏ

อ้างอิง

แก้