เจ้าจอมมารดาสำลี ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เจ้าจอมมารดาสำลี (แก้ความกำกวม)

เจ้าจอมมารดาสำลี หรือ พระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นพระสนมในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ วังหน้าในรัชกาลที่ 2

เจ้าจอมมารดาสำลี
พระนามสำลีวรรณ
ราชวงศ์ราชวงศ์ธนบุรี (ประสูติ)
ราชวงศ์จักรี (เสกสมรส)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติไม่ปรากฏ
สิ้นพระชนม์13 กันยายน พ.ศ. 2352
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
พระราชมารดาเจ้าจอมมารดาอำพัน
พระราชสวามีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระราชบุตร6 พระองค์

พระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 17 ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอำพัน พระสนมเอก (เจ้าจอมมารดาอำพัน เป็นธิดาของเจ้าอุปราชจันทร์ แห่งเมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้นสกุล "จันทโรจวงศ์") มีพระเชษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาคือ พระองค์เจ้าชายอรนิกา (พระราชโอรสพระองค์ที่ 9 ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)

เจ้าจอมมารดา พระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ มีพระราชโอรสพระราชธิดากับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ ทั้งสิ้น 6 พระองค์ คือ

พระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ที่วัดปทุมคงคา ในรัชกาลที่ 2 พร้อมกับพระเชษฐา คือพระองค์เจ้าอรนิกา ในคราวเดียวกับสมเด็จเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ กรมขุนกระษัตรานุชิต (เจ้าฟ้าเหม็น) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ เมื่อวันพุธ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1171 ตรงกับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2352 เนื่องจากทรงถูกฟ้องร้องว่าคิดวางแผนก่อการกบฏ

อ้างอิงแก้ไข