นายหนูดำ หรือพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอรนิกา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอำพัน (ธิดาเจ้าอุปราชจันทร์แห่งเมืองนครศรีธรรมราช ต้นสกุล จันทโรจวงศ์)

นายหนูดำ
พระองค์เจ้า
ประสูติไม่ปรากฏ
สิ้นพระชนม์13 กันยายน พ.ศ. 2352
พระราชบุตร6 พระองค์
ราชวงศ์ราชวงศ์ธนบุรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
พระมารดาเจ้าจอมมารดาอำพัน

มีพระโอรส-พระธิดา ดังรายพระนาม ดังนี้

  • คุณชายกลิ่น
  • คุณชายเพ็ง
  • คุณชายช้าง
  • คุณชายปาน
  • คุณชายตลับ
  • คุณหญิงคลี่

สิ้นพระชนม์โดยถูกสำเร็จโทษพร้อมกับเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิต และเจ้าจอมมารดาสำลี ในคราวเหตุกบฏเจ้าฟ้าเหม็น เมื่อวันพุธ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1171 ตรงกับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2352 ทรงเป็นบรรพบุรุษแห่งสกุล รัตนภาณุ[ต้องการอ้างอิง]