เกษม นิมมลรัตน์

นายเกษม นิมมลรัตน์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 เชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แทนนางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และเป็นคนสนิทของตระกูลวงศ์สวัสดิ์

เกษม นิมมลรัตน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2556
(0 ปี 285 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 ตุลาคม พ.ศ. 2507 (55 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
พรรคการเมือง เพื่อไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายเกษม นิมมลรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2507 เป็นชาวตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของนายณรงค์ กับนางไชยยศ นิมมลรัตน์ มีพี่น้อง 4 คน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานการเมืองแก้ไข

นายเกษม ทำงานการเมืองโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส.เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (พ.ศ. 2544 - 2548) และเคยทำหน้าที่เลขานุการส่วนตัว รวมถึงเป็นคนขับรถให้กับนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนางเยาว วงศ์สวัสดิ์[1] เขายังเป็นประธานสาขาพรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์)[2][3] และต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ในปี พ.ศ. 2555 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยแรก[4] ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เขาได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพ และต้องการจะทำงานการเมืองในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า และปฏิเสธข่าวที่ว่าเป็นการลาออกเปิดทางให้นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีสำรอง[5]

ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขาถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งข้อหาจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ[6] เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่ง จำคุกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เกษม นิมมลรัตน์ จาก เดลินิวส์
  2. เปิดตัว "เกษม นิมมลรัตน์" ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ เขาคือใคร?
  3. เกษม นิมมลรัตน์ ซ่อมส.ส.เชียงใหม่
  4. กกต.แจงผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงใหม่ เขต 3
  5. "เพื่อไทย" เผย "เกษม นิมมลรัตน์" ลาออกเพราะมีปัญหาสุขภาพ พร้อมปัดข่าววาง "เจ๊แดง" เป็น นายกฯ สำรอง
  6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/073/9.PDF
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/073/28.PDF
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๓
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด)