อุไรวรรณ ศิวะกุล

อาจารย์สอนพิเศษวิชาเคมีชาวไทย

อุไรวรรณ ศิวะกุล (สกุลเดิม: ทัฬหพงศ์พันธุ์) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ อาจารย์อุ๊ เป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชาเคมี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อาจารย์อุ๊) โรงเรียนกวดวิชาเคมีที่ได้รับการนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย[1] และ อาคารวรรณสรณ์ ศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาในเขตราชเทวี
อาจารย์อุไรวรรณได้รับการเรียกขานเป็นติวเตอร์อันดับหนึ่งในใจนักเรียนไทยมากว่า 10 ปี[2] และยังถูกเรียกขานว่าเป็น "ติวเตอร์เคมีที่มีลูกศิษย์นับล้านคน" และเป็น "คุณครูที่มีลูกศิษย์มากที่สุด"[3] และยังได้รับการไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวิทยากรรับเชิญในการติววิชาเคมีในหลายโอกาส[4]

อุไรวรรณ ศิวะกุล
อุไรวรรณ ศิวะกุล
เกิดอุไรวรรณ ทัฬหพงศ์พันธุ์
1 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (อายุ 69 ปี)
อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
อาชีพครู
มีชื่อเสียงจากโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์
คู่สมรสอนุสรณ์ ศิวะกุล
บุตรอกนิษฐ์พล ศิวะกุล
อธิปพร ศิวะกุล
เว็บไซต์อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล - โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

ประวัติ

แก้

ด้านการทำงานของอาจารย์อุ๊นั้นเดิมรับราชการครูที่โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ทันทีหลังจากที่เรียนจบเมื่อ พ.ศ. 2519 และได้ลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตามลำดับ เมื่อศึกษาจบจึงกลับมารับราชการครูต่อที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2532 และย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตั้งแต่เมื่อศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์อุ๊ได้เริ่มทำธุรกิจกวดวิชาเป็นการหารายได้พิเศษ และได้กระทำต่อเนื่องมาเมื่อรับราชการครู เมื่อสอนอยู่ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้เช่าตึกแถวในละแวกนั้นเพื่อเปิดสอนพิเศษ และทำให้นักเรียนในละแวกใกล้เคียงรู้จักและสมัครเรียนมากขึ้นจากการความสำเร็จของรุ่นก่อนๆ อาจารย์อุ๊จึงลาออกจากการรับราชการครู ไปเปิดธุรกิจกวดวิชาร่วมกับสามี นายอนุสรณ์ ศิวะกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

การศึกษา

แก้

ประวัติการทำงาน

แก้

การรับราชการ

แก้

การสอนกวดวิชา

แก้
 • พ.ศ. 2525 เริ่มสอนกวดวิชาในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นงาน พิเศษในขณะที่กำลังศึกษาอยู่
 • พ.ศ. 2529–2531 เริ่มเปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชาของตนเองครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
 • พ.ศ. 2532–ปัจจุบัน เปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์

ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว

แก้

สมรสกับนายอนุสรณ์ ศิวะกุล หรือ อาจารย์เจี๊ยบ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นประธานผู้บริหารบริษัทวรรณสรณ์และโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊), กรรมการผู้จัดการ บริษัท A99 มีบุตร-ธิดารวม 2 คน คือ

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อาจารย์อุ๊)

แก้
 
ด้านหน้าของสถาบันกวดวิชาเคมี อาจารย์อุ๊สาขาเชียงราย

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (ชื่อเดิม โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ธุรกิจ) รู้จักกันในชื่อ "เคมี อาจารย์อุ๊" เป็นสถาบันกวดวิชาเคมีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทำการเรียนการสอนโดยอาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล (อาจารย์อุ๊) เป็นหลัก และมีอาจารย์อธิปพร ศิวะกุล (อาจารย์อีฟ) ช่วยสอนในบางครั้ง

ประวัติโรงเรียน

แก้

ในปี พ.ศ. 2525 อาจารย์อุไรวรรณได้เริ่มทำการสอนพิเศษครั้งแรกในสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง[7] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2529 จึงได้เปิดโรงเรียนกวดวิชาของตนเองครั้งแรกในศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 ได้เปิดโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์เป็นอาคารเรียนแรกในห้องแถวย่านสะพานควาย กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้ปิดตัวไปแล้ว) มีการสอนแบบสด และถ่ายทอดสด ก่อนจะเพิ่มระบบการเรียนแบบดีวีดีในเวลาถัดมา[8]

ในราวปี พ.ศ. 2550 – 2551 ได้ย้ายการเรียนการสอนจากสาขาในสยามสแควร์มาที่อาคารวรรณสรณ์ และเป็นสาขาหลักสำหรับการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน[9]

ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ได้ริเริ่มระบบการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ (ไพรเวท) ด้วยระบบ Aurum เป็นครั้งแรก ออกแบบและจัดการโดยบริษัท C In Solutions[10]

ในปี พ.ศ. 2560 ได้เปิดตัวคอร์สใหม่คือ “Science Inter” โดยอาจารย์อธิปพร ศิวะกุล (อาจารย์อีฟ) ลูกสาวของอาจารย์อุไรวรรณ เป็นการเรียนการสอนผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์และใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีเดียวกัน สถาบันได้เปิดให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนระบบ Aurum สำหรับวิชาสังคมศึกษา โดยสถาบันกวดวิชาครูป๊อป และความถนัดแพทย์ โดยโรงเรียนกวดวิชาหมอแผน

เนื้อหาที่มีการสอน

แก้
 • เคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับสอบแข่งขัน IJSO
 • เคมี เล่ม 1 (ม.4) ประกอบด้วย โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
 • เคมี เล่ม 2 (ม.4) ประกอบด้วย โมลและสูตรเคมี, สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์
 • เคมี เล่ม 3 (ม.5) ประกอบด้วย แก๊สและสมบัติของแก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี
 • เคมี เล่ม 4 (ม.5) ประกอบด้วย กรด-เบส, ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
 • เคมี เล่ม 5 (ม.5) ประกอบด้วย เคมีอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
 • เคมีสำหรับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Entrance) และ ตะลุยโจทย์เคมีสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีวิทยาศาสตร์เน้นการทดลอง เรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ Science Inter ซึ่งสอนสดโดยอาจารย์อธิปพร ศิวะกุล (อาจารย์อีฟ) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นอีกด้วย[11]

รูปแบบการเรียน

แก้

โรงเรียนมีระบบการเรียนแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 • การเรียนสดกับครูผู้สอน โดยอาจารย์อุไรวรรณจะทำการสอนรอบสดเพียงครั้งเดียวต่อเนื้อหาที่สาขาพญาไท เพื่อใช้อัดวิดีโอสำหรับใช้เปิดในการเรียนรูปแบบดีวีดี และ ไพรเวท การเรียนแบบนี้มีจุดเด่นคือผู้เรียนสามารถโต้ตอบและถามคำถามที่สงสัยกับผู้สอนได้โดยตรง
 • การเรียนรูปแบบดีวีดี เป็นการเรียนโดยผู้เรียนจะนั่งตามเลขที่นั่งของตนในห้องดีวีดีซึ่งประกอบไปด้วยโทรทัศน์ 9-12 เครื่อง กระจายทั่วห้อง และจะเปิดวิดีโอการสอนตามรอบที่ทางสถาบันได้ประกาศไว้ เป็นการเรียนรูปแบบที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
 • การเรียนกับคอมพิวเตอร์ (ไพรเวท) ด้วยระบบ Aurum (ซึ่งใช้ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ อาทิ สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์คุณครูซุปเค, สถาบันกวดวิชาชีววิทยาไบโอบีม, สถาบันกวดวิชาสังคมศึกษาดาว้องก์) เป็นการเรียนโดยผู้เรียนจองเวลาเรียนด้วยตัวเอง เมื่อถึงเวลาที่จองไว้ ผู้เรียนจะสามารถเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ของห้องเรียนระบบ Aurum เพื่อดูวิดีโอการสอนได้อย่างอิสระ ผู้เรียนจะสามารถกรอ หยุด และข้ามวิดีโอการสอนได้ เป็นการเรียนรูปแบบที่ค่าใช้จ่ายสูงที่สุด

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ในปัจจุบัน มีสาขาทั่วประเทศรวม 30 สาขา[12] โดยสาขาหลักตั้งอยู่ที่ ชั้น 14-15 อาคารวรรณสรณ์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลงานด้านอื่น ๆ

แก้
 • ได้รับเชิญเป็นสปีคเกอร์ (Speaker) ในทอล์คของ TEDxChulalongkornU ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ภายใต้ทอล์ค "ศรัทธาราคาสิบบาท"
 • แสดงโฆษณาโทรทัศน์ ลูกกลิ้งดับกลิ่นทเวล์ฟ พลัส ไวท์เทนนิ่ง โรลออน ออกอากาศในปีพ.ศ. 2544 ร่วมกับ ธันย์ชนก ฤทธินาคา

อ้างอิง

แก้
 1. "Money Channel - การจัดอันดับโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดจากการสอบถามนักเรียนในสยามสแควร์ มกราคม 2551". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-12. สืบค้นเมื่อ 2018-11-17.
 2. "อาณาจักร อาจารย์อุ๊ โดย ลงทุนแมน".
 3. "อุไรวรรณ ศิวะกุล - TEDxChulalongkornU".
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-06-28. สืบค้นเมื่อ 2013-06-28.
 5. https://www.chem-ou.com/School/teachers
 6. "ประวัติอาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล". สืบค้นเมื่อ 11 November 2018.
 7. http://longtunman.com/3320
 8. "เกี่ยวกับสถาบัน: โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์". สืบค้นเมื่อ 11 November 2018.
 9. "ประวัติอาคารวรรณสรณ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-09-03. สืบค้นเมื่อ 11 November 2018.
 10. http://www.cinsolutions.co.th/ready-to-show
 11. https://www.chem-ou.com/Course
 12. https://www.chem-ou.com/School/branches

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้