อาโป คือธาตุที่มีลักษณะไหล[1] ในร่างกายมนุษย์มี น้ำดี เสมหะ หนอง เลือด เหงื่อ น้ำมันข้น น้ำตา น้ำมันเหลว น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ และน้ำมูตร

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.abhidhamonline.org/aphi/p6/008.htm