อาสนวิหารอาวีญง

อาสนวิหารอาวีญง (ฝรั่งเศส: Cathédrale d'Avignon) หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารแม่พระแห่งอาวีญง (Cathédrale Notre-Dame des Doms d'Avignon) คำว่า des Doms มาจากภาษาละตินว่า Domus episcopali แปลตามศัพท์ว่า "จากบ้านของมุขนายก" โดยสันนิษฐานจากสถานที่ตั้งของที่พักประจำตำแหน่งของอัครมุขนายกแห่งอาวีญง[1] ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของวิหารเดิมที่สร้างแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 และถูกทำลายลงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกประจำอัครมุขมณฑลอาวีญง ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญงในเมืองอาวีญง จังหวัดโวกลูซ แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ ประเทศฝรั่งเศส อาสนวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระนางมารีย์พรหมจารี สร้างในสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์แบบพรอว็องส์ โดยสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1150 และได้รับการขยับขยายเพิ่มเติมส่วนของเหล่าโบสถ์น้อย (chapelle) ในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึง 17

Logo monument classe.svg อาสนวิหารแม่พระแห่งอาวีญง
อาสนวิหารอาวีญง
อาสนวิหารอาวีญง
สิ่งก่อสร้าง
ฐานะ อาสนวิหาร
นิกาย โรมันคาทอลิก
เสก 8 ตุลาคม ค.ศ. 1111
ที่ตั้ง อาวีญง จังหวัดโวกลูซ
ประเทศ Flag of France.svg ประเทศฝรั่งเศส
การก่อสร้าง
แรกสุด คริสต์ศตวรรษที่ 12
สร้างเสร็จ ต่อเติมช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 และ 17
แบบสถาปัตยกรรม โรมาเนสก์
แบบผัง กางเขน
ผู้ออกแบบ/ตกแต่ง
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
พิกัด 43°57′03″N 4°48′48″E / 43.95083°N 4.81333°E / 43.95083; 4.81333
เว็บไซต์ อาสนวิหารแห่งอาวีญง
หมายเหตุ Logo monument classe.svg อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ (ค.ศ. 1840)
World Heritage Logo.png มรดกโลก (ค.ศ. 1995)

จุดสำคัญของอาสนวิหารได้แก่รูปปั้นทองพระนางมารีย์พรหมจารีประดิษฐานอยู่บนยอดหอระฆังทางทิศตะวันตกอันเป็นเอกลักษณ์ และนอกเหนือจากงานศิลปะชั้นเยี่ยมด้านในของวิหาร ยังมีสิ่งที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุด ได้แก่ มอโซเลียมของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 22 อันถือว่าเป็นงานศิลปะการแกะสลักแบบศิลปะกอทิกชั้นเยี่ยมของคริสต์ศตวรรษที่ 14

อาสนวิหารอาวีญงได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1840 และต่อมาเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ร่วมกับพระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข