อาร์แดน (ฝรั่งเศส: Ardennes) บ้างเรียก ป่าอาร์แดน เป็นภูมิภาคขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยป่าและพื้นที่ต่างระดับ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศเบลเยียม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส และทางตะวันตกของประเทศลักเซมเบิร์ก พื้นที่นี้กำเนิดขึ้นในยุคดีโวเนียนเมื่อประมาณ 383 ล้านปีก่อน หุบเขาในพื้นที่นี้มีความสูงตั้งแต่ 350–400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทรัพยากรป่าไม้และแม่น้ำในอาร์แดนได้ก่อกำเนิดอุตสาหกรรมถ่านไม้ที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 จนพื้นที่บริเวณนี้ถูกเรียกว่าเขตอุตสาหกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งที่สองถัดจากประเทศอังกฤษ

ที่ตั้งของป่าอาร์แดน

บรรดาแม่ทัพฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองต่างเชื่อว่าป่าอาร์แดนเป็นปราการธรรมชาติอันเกรียงไกรที่จะหยุดยั้งการเคลื่อนทัพของยานยนต์เยอรมัน จึงไม่ได้วางกำลังทหารป้องกันป่าอาร์แดนเท่าที่ควร กองทัพเยอรมันจึงรุกผ่านป่าอาร์แดนเข้าสู่เบลเยียมและฝรั่งเศสตอนเหนือโดยไม่ยากเย็น

ภูมิภาคนี้ได้ชื่อมาจากป่าโบราณอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่า Arduenna Silva ในสมัยโรมัน Arduenna อาจมีที่มาจากคำร่วมเชื้อสายคำหนึ่งในภาษากอลของคำว่า ardu- ในภาษากลุ่มบริตันอย่างเช่น ardd ("สูง") ในภาษาเวลส์ และ arduus ("สูง", "ชัน") ในภาษาละติน[1] ส่วนท้ายของคำ Arduenna มีความแน่ชัดน้อยกว่า แต่อาจเกี่ยวข้องกับหน่วย *windo- ในภาษากลุ่มเคลต์อย่างเช่น wyn/wen ("งาม", "ศักดิ์สิทธิ์") ในภาษาเวลส์ ทั้งหมดนี้บ่งชี้ความหมายดั้งเดิมอย่างคร่าว ๆ ได้ว่า "ป่าแห่งที่สูงที่งดงาม/ศักดิ์สิทธิ์"

อ้างอิง

แก้
  1. Vasmer, Max (1986–1987) [1950–1958]. "рост". In Trubachyov, O. N.; Larin, B. O. (eds.). Этимологический словарь русского языка [Russisches etymologisches Wörterbuch] (in Russian) (2nd ed.). Moscow: Progress.